/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Nieuws

Column Piet Poell: Stripfiguren (13-07-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Ik weet het nog goed: ik was zes jaar toen ik voor het eerst kennis maakte met kinderkopjes. Ik zat met mijn ouders op een terras in Roermond en daar lagen ze, zomaar op straat: vierkante stenen met een bolle bovenkant. Ik vroeg mijn ouders wat dat waren. ‘Kinderkopjes’, zei mijn moeder. Onmiddellijk schoot mijn gemoed vol. Ja, het kon erger. Ik ging met mijn ouders naar de Efteling. Had ik nooit moeten doen. Ik zag Holle Bolle Gijs. Ik zag Mister Cannibale, ik zag een wereld vol discriminatie en onderdrukking die het volk werd aangeboden als amusement en ik leed onder de troep die Holle Bolle Gijs te slikken kreeg. Wat een schrijnende stigmatisering! Ik had vriendjes op school die met voetballen alleen keeper mochten zijn, omdat ze zich vanwege hun vetzucht nauwelijks konden bewegen. Eéntje noemden wij Frans de Munck, omdat hij iedere keer als een bal langs zijn logge lijf het doel in verdween, maaiend met zijn armen op de goalgetter toe waggelde en hem afranselde met zijn plompe vuisten. Deed Frans de Munck ook, die ranselde alle ballen af. (En nou maar hopen dat u daar geen bepaald type onuitstaanbare student in ziet, al zou ik ook daar Frans de Munck met een gerust hart op los laten.) Maar om onze Frans de Munck nou Holle Bolle Gijs te noemen? Ik greep de poezelige knuisten van het jong en beloofde hem plechtig dat ik nooit, nooit, nooit meer een voet in de Efteling zou zetten. Hij wel, zei hij. Hij was pas nog met zijn moeder geweest en hij had foto’s van hem en Holle Bolle Gijs, die hij trots toonde. Hij had het hele park afgezocht naar papiertjes die hij de Holle Bolle in zijn muil kon duwen. Hij vond de dikke vreetzak geweldig! Een ontluisterende reactie die een aanslag vormde op mijn zedelijk bewustzijn! ‘Varken!’ riep ik helemaal overstuur en ik verschoot meteen van kleur. Wat had ik gezegd? Ik had onze knorrende vriendjes weggezet als een verachtelijk soort, terwijl wij ons er toch regelmatig aan tegoed doen! Behalve dan islammensen, maar bij hen is discriminatie dan ook schering en inslag. Kon het erger dan islammensen? Jawel, ikzelf was erger. Ik bad voor het zielenheil van negers, spleetogen, schelen, mongolen, kinderen en volwassenen en andere achterlijke bevolkingsgroepen, die aan de lopende band misbruikt werden in schimmige vermakelijkheden zoals strips, kermisattracties, films, romans en theaterstukken en probeerde me in te voelen in wat zij te doorstaan hadden. Een hel. En ik stak een kaars voor hen op. Met een lucifer. Godbetert. Een lucifer! Wat een belediging voor de God van de Hel! Een zwavelstokje Lucifer noemen! Ik keek schuldbewust om me heen en sloop schichtig de kerk uit. Waar moest het naartoe met deze wereld als we zelfs de machtigen der schepping achteloos discrimineerden alsof het de gewoonste zaak van de wereld was! Beschamende godslasteringen die op kousenvoeten onze cultuur waren binnengedrongen. Lucifers! Later in mijn leven ging het iets beter. Mijn teddyberen kon ik zonder hartzeer afwijzen als gênante karikaturen van machtige woudbeesten, gebreide konijntjes als stigmatiserende infantiliteiten, kortom, ik betrad de wereld der volwassenen. En die brak mij op. Want die bleek gedomineerd door kinderen die in hun kleutertijd waren blijven steken en desondanks hun wetten probeerden op te leggen aan rijpere kinderen. Bleekscheten, kakmadammen en preekpastoors die hun eigen karikaturen doorlopend bevestigen. Afvoeren die hap. Nee, wacht! Zegen ons, Heer, met meer van dat soort ongein, en met negers, holle bolle gijzen, spleetogen, rotmoffen, kakmadammen, kaaskoppen, baardapen, zwartepieten en stramme Pruisen en laat me hen feliciteren met hun bestaan en hun enorme inspiratie voor reeksen van onovertroffen literaire, cinematografische, schilderkunstige, dramatische, cartooneske enzovoorts prestaties die een staalkaart vormen van artistiek leven in onze westerse cultuur! Laat de zeikpastoors hun passie preken, daar zitten toch prachtige parodieën in waarmee film, literatuur, strips en andere kunstvormen hun voordeel kunnen doen! Ik steek een kaars voor hen op. Met een gasaansteker. En wacht glimlachend de protesten af van radicale zuiveraars in naam der joden. Dat zijn stripfiguren met een haviksneus, die holle bolle gijzen met een hakenkruis bij de kloten pakken.”

 

Historische wandeling in Echt-centrum (13-07-2016)

Het stadje Echt is gelegen in een oud Maasterrassenlandschap van meer dan 400.000 jaar oud. Veel historie is vandaag de dag nog zichtbaar en op 26 juli te beleven tijdens de historische wandeling “Gluren bij de Buren”. Echt kent een bewogen geschiedenis. Echt heeft stedelijke allure gehad met een omwalling met 3 poorten en grachten. Het onderwijs in Echt werd vanaf de 2e helft van de 19e eeuw goed ontwikkeld. Dankzij de aanwezigheid van diverse kloosterorden, zoals de Zusters Ursulinen Echt (1865), de Zusters van het Kostbaar Bloed Koningsbosch (1876), de Zusters Karmelietessen Echt (1875) en de paters Cisterciënzers Lilbosch (1883). Buitenplaats Verduynen vertegenwoordigt de adellijke inbreng in Echt. De industriële geschiedenis is terug te zien in de pannenfabriek De Valk, nog steeds beeldbepalend aan de westzijde van Echt. Deze verhalen, en meer, over de geschiedenis worden regelmatig overgedragen door enthousiaste stadsgidsen, ook tijdens “Gluren bij de Buren”. Altijd al meer willen weten over de geschiedenis van Echt? Sluit dan aan bij de wandeling op 26 juli. Tijdens de wandeling worden voor Echt kenmerkende gebouwen bekeken en toegelicht, waaronder de St. Landricuskerk en het kerkhof, Huize Verduynen, fabriekscomplex De Valk, de kweekschool en de Plats waaraan het voormalige raadhuis is gelegen. De opening is op 26 juli om 19.00 uur in de St. Landricuskerk in Echt (Vrijthof 2a) met korte toespraken door de voorzitter van de Heemkundekring, Benoît Locht, pastoor Kanke en burgemeester Hessels. De gasten worden in zes groepen ingedeeld en wandelen begeleid van object naar object. Het einde is om ca. 21.30 uur. Deelname is gratis. Vlak bij de kerk aan het Vrijthof en de Diepstraat en ook op de Graaf en het Ursulinenplein is voldoende parkeergelegenheid. Houd rekening met de weersvoorspellingen, zorg voor goed schoeisel en een paraplu!

 

Zaak Van Rey: klassenjustitie in Nederland (12-07-2016)

De rechtbank in Rotterdam heeft Jos van Rey veroordeeld tot een ridicule taakstraf van 240 uur. Een gevangenisstraf zoals door het Openbaar Ministerie geëist, vindt de rechtbank niet op zijn plaats. Projectontwikkelaar Piet van Pol moet 100 uur schoffelen, Tilmann Schreurs is weliswaar schuldig bevonden, maar krijgt geen straf. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat terecht in hoger beroep, want deze uitspraak is een klucht van de allereerste orde. Van Rey moet nog nadenken over een eventueel hoger beroep van zijn kant. Tegen de oud-VVD'er was twee jaar cel geëist. Van Rey stond terecht voor omkoping, verkiezingsfraude en witwassen. De rechtbank noemde Van Rey ,,onhandig". ,,Keer op keer hield hij onvoldoende afstand van relaties en ook handelde hij niet als een integer politicus." Maar keihard bewijs voor omkoping en fraude is er voor de rechtbank niet. Zo was er de innige vriendschap met Piet van Pol. Projectontwikkelaar en al veertig jaar de beste vriend van Van Rey. Ze ondernamen vele tripjes samen met hun gezinnen, die afwisselend door beide heren werden betaald. ,,Vriendschap, geen omkoping", oordeelde de rechtbank. Toch is ook Van Pol veroordeeld tot een taakstraf, 100 uur in zijn geval, omdat een aantal keer wel de grenzen zijn overschreden. Tegen hem was eveneens twee jaar cel geëist. Van Pol was niet aanwezig in de rechtbank. Van Rey was voor de VVD onder meer raadslid en wethouder in Roermond, lid van Provinciale Staten in Limburg en lid van de Eerste en Tweede Kamer. De VVD heeft Van Rey uit de partij gezet. De ex-politicus zelf heeft altijd alle aantijgingen ontkend. ,,Dit is te absurd voor woorden'', reageerde hij destijds op de eis. ,,Ze hebben niks. Ik heb nooit uit eigen belang gehandeld, nooit!'' Fractievoorzitter Dré Peters (van de Liberale Volkspartij Roermond, waarvan ook Van Rey deel uitmaakt) liet direct na de uitspraak weten onverkort achter Van Rey te blijven staan. Het vonnis heeft wat hem betreft geen politieke consequenties. De rechter verwierp bovendien de eis van het OM om Van Rey drie jaar lang uit te sluiten van bestuurlijke functies. Dat betekent dat hij sowieso als lid van de gemeenteraad en van provinciale staten aan kan blijven, maar ook weer wethouder kan worden in Roermond en weer vrolijk op de oude voet verder marchanderen. Anderzijds verweet de rechtbank hem niet gehandeld te hebben als een integer politicus en daarmee het vertrouwen in het openbaar bestuurd geschaad te hebben. Zijn advocate Gitte Stevens benadrukte nog dat de rechter zei dat er geen miljoenen zijn gevloeid in de zakken van Van Pol, die aan de gemeenschap hadden moeten toekomen. Het bestuur van de gemeente Roermond gaat de uitspraak in de zaak Van Rey de komende dagen goed bestuderen. Dat betekent onder meer dat die uitspraak niet op de agenda van de eerstkomende gemeenteraadsvergadering staat, zei burgemeester Rianne Donders in een korte verklaring. Ze wees erop, dat nu een eind lijkt te zijn gekomen aan een lange periode van onzekerheid die heftige emoties heeft los gemaakt. Maar, waarschuwde ze, de zaak is nog niet ten einde, er volgt nog een hoger beroep. Ze herhaalde dat de overheid betrouwbaar moet zijn. De Commissaris van de Koning (CvK) heeft kennisgenomen van de samenvatting van het vonnis van de rechtbank van Rotterdam. De rechtszaak had en heeft geen directe betrekking op de Provincie Limburg. De Provincie Limburg zal desondanks de overwegingen in het vonnis over de aantasting van de integriteit van het openbaar bestuur nader bestuderen. Bekeken wordt of er relevantie is voor het provinciale integriteitsbeleid. Verder zal CvK Bovens geen inhoudelijk oordeel geven over het vonnis.

 

Onderzoek bedrijfsplan bedrijfsvoering (11-07-2016)

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad in haar vergadering van 26 mei 2016 aangenomen motie over de uitvoering van een onderzoek in het kader van de voorgenomen overdracht van de bedrijfsvoeringstaken aan het Servicecentrum MER, is door het college opdracht gegeven voor de uitvoering van dit onderzoek. De rapportage van het onderzoek onderschrijft het voorgenomen besluit va het college en geeft een aantal aanbevelingen over de informatieverstrekking aan de gemeenteraad over de ontwikkeling van het Servicecentrum MER. De kosten van het onderzoek bedragen ca. € 16.000 (excl. BTW) en komen ten laste van de post onvoorzien. In de vergadering van de gemeenteraad van 26 mei 2016 is bij de behandeling van de kaderstellende raadsnota over het voorgenomen besluit van het college over het bedrijfsplan bedrijfsvoering een motie aangenomen, waarin het college wordt verzocht om een objectief en gedegen onderzoek uit te laten voeren naar de uitvoering van de aan de GR MER overgedragen taken de effecten van de overdracht van de bedrijfsvoeringstaken op de eerder overgedragen taken. Naar aanleiding hiervan heeft het college voor de uitvoering van het onderzoek opdracht gegeven aan de heren drs. W.G.H.M. Rutten (o.a. voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Maastricht en directeur/secretaris van de provincie Noord-Brabant) en drs. P.A. van Vugt (o.a. voormalig Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant). Op basis van de deskresearch en de gehouden interviews zijn in het rapport een zestal conclusies en aanbevelingen opgenomen. 1. De gemeenten hebben gekozen voor drie zelfstandige gemeenten met in de uitvoering een samenwerking voor een aantal taken. Voor dit concept moet voortdurend missionering verricht blijven worden óók naar de eigen gemeenteraden, om te etaleren dat de MER geen ver-van-mijn-bed-show is maar een onlosmakelijk onderdeel van een concept om de eigen gemeente verder uit te lijnen en met trots te laten blijven bestaan. 2. Dit vereist wel een heldere kijk op de eigen organisatie. Die is er op collegeniveau: op termijn is er nog een beperkt aantal taken in de moedergemeente die door een klein aantal medewerkers worden uitgevoerd. Dit zijn verbinders (op hoofdlijnen en voor de gevoelige details), die als vertrouwenspersonen voor het college verbinden en die als "vooruitgeschoven posten" door de MER-collega's bij de moedergemeente gezien worden en die zorgen voor de P en C-cyclus. Voor deze organisatieontwikkeling mag nog wat ambassadeurswerk verricht worden. 3. De bestuurlijke samenwerking in de gemeente Echt-Susteren en de relatie tussen het college en de gemeenteraad worden over de hele breedte als goed ervaren. 4. Hoewel de onderzoekers maar beperkt in de ambtelijke keuken hebben kunnen kijken, hebben zij de indruk, dat de stijgende lijn m.b.t. de samenwerking bij de taken op het gebied van omgevingsrecht plus, ook geobjectiveerd in de volgsystemen, waar te nemen is. In het sociale domein is dat -hoewel de samenwerking nog priller is- ook het geval. 5. De onlosmakelijkheid van de "ondersteunende" bedrijfsvoering en de inhoudelijke domeinen noodzaakt tot een zwaluwstaarten van de inhoud en de bedrijfsvoering waarin eigenlijk geen "knip" gemaakt kan worden. Dat betekent niet, dat er geen risico's aan verbonden zijn. Op dit moment is het bijvoorbeeld heel spannend op ICT-gebied, maar dat heeft niets te maken met de interne organisatie maar met het niet tijdig kunnen leveren door de leverancier; de noodzaak om de drie systemen en het vierde van de MER om te vormen tot één is voor de kwaliteit noodzakelijk. Fasering in de overgang van de onderdelen van de bedrijfsvoering is vanwege de integraliteit ook niet te verkiezen; evenmin vanwege de extra kosten door het langdurig inhuren van externen. Overigens voorziet het bedrijfsplan in het pas medio 2017 samen optrekken. 6. De onderzoekers adviseren het college met klem om meer dan tot op heden gebeurt, te investeren in het leggen van verbindingen met de gemeenteraad over dit gevoelig onderwerp. Het per kwartaal verschijnend "Dashboard MER-Omgevingsdienst" is een goed middel aan de hand waarvan de portefeuillehouders hun raadscommissies kunnen bijpraten over de stand van zaken. Het dashboard geeft op basis van de feiten het échte beeld. Door deze informatie te plaatsen naast het beeld, dat bij de raadsleden bestaat op basis van de incidenten waarmee zij in hun werk geconfronteerd worden, kan tenminste het gesprek ontstaan over het verschil in waarneming. Er wordt daarmee een eerste mogelijkheid van verbinding tussen raadsleden en MER gecreëerd. De onderzoekers hebben vastgesteld, dat er een grote vitaliteit in de gemeenteraad bestaat en de bereidheid om met het college mee te denken over belangrijke thema's, zoals dat is gebeurd bij het thema duurzaamheid waar zeven werkgroepen uit de gemeenteraad aan de slag zijn om een roadmap energie samen te stellen. Dat zal voor het onderhavige onderwerp niet anders zijn. Een jaarlijkse rondgang van directie en leidinggevenden van de MER bij de raadsleden om te horen hoe het loopt, kan niet alleen rol vervullen in de informatievoorziening, maar kan ook het wederzijds begrip versterken voor de positie waarin men verkeert, de belangen die men moet dienen en de belemmeringen die daarbij ondervonden worden. Maar het geeft ook de mogelijkheid om successen uit te wisselen. Het college heeft de conclusies en aanbevelingen onderschreven. Daarbij constateert B en W dat de conclusie c.q. aanbeveling onder punt 5 het voorgenomen besluit van het college over de overdracht van de bedrijfsvoeringstaken aan het Servicecentrum MER onderschrijft. Gelet hierop is het college voornemens op 19 juli a.s. een definitief besluit te nemen over het bedrijfsplan bedrijfsvoering, dat volledig in lijn is met het eerdere voorgenomen collegebesluit. Ten aanzien van de conclusie c.q. aanbeveling onder punt 6 zal het college voortaan de kwartaalrapportages van de MER Omgevingsdienst ter informatie aan de raad toesturen. Voor het overige stelt B en W voor dat in het Presidium wordt besproken op welke wijze in de verdere behoefte aan informatie van de gemeenteraad het beste kan worden voorzien.

 

Beleidsplan volwasseneducatie Midden-Limburg (10-07-2016)

Gelet op de wetswijzigingen ten aanzien van volwasseneneducatie, is er een beleidsplan volwasseneneducatie Midden-Limburg 2016-2017 opgesteld. Dit plan is tot stand gekomen in afstemming met de gemeenten in Midden-Limburg. Roermond is contactgemeente van de arbeidsmarktregio en heeft als zodanig het beleidsplan vastgesteld. Voor de uitvoering ontvangt centrumgemeente Roermond voor de regio Midden-Limburg een specifieke uitkering van het Rijk. In 2016 bedraagt deze € 557.241,-. Per 1 januari 2015 is de wetgeving m.b.t. volwasseneneducatie op de volgende punten gewijzigd: • Om versnippering van het educatiebudget te voorkomen, wordt sindsdien het budget niet meer naar individuele gemeenten, maar per arbeidsmarktregio verdeeld. Roermond is contactgemeente voor de regio Midden-Limburg (Weert, Nederweert, Leudal, Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren en Roermond). Roermond ontvangt de specifieke uitkering voor de regio en legt verantwoording af aan het Rijk. Wanneer de rijksbijdrage niet overeenkomstig de bestemming wordt besteed, moet deze aan het Rijk worden terugbetaald. • De verplichte winkelnering bij Regionaal Opleidingscentrum (ROC) wordt gefaseerd afgebouwd (75% in 2015, 50% in 2016, 25% in 2017). Hiervan mag overigens met wederzijds goedvinden worden afgeweken. • Het educatieaanbod mag bestaan uit formele educatie en/of non-formele educatie. Formeel wil zeggen met diploma-erkenning van de onderwijsinspectie, non-formeel wil zeggen zonder diplomaerkenning, maar wel trajecten gericht op de standaarden en eindtermen volwasseneneducatie. Deze kunnen zowel door professionals als vrijwilligers worden aangeboden. De hoofdlijnen van het plan worden onder het kopje 'toelichting' kort toegelicht. Exacte cijfers van het aantal laaggeletterden/laaggecijferden zijn er niet, aangezien het veelal een verborgen problematiek is. Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederland het internationaal gezien goed doet. In Nederland is 12% van de beroepsbevolking laaggeletterd. Wanneer dit percentage wordt geprojecteerd op de beroepsbevolking van Midden-Limburg, gaat het om een groep van ongeveer 16.782 (12% van 139.852) personen. Daarbinnen bestaat de grootste groep laaggeletterden uit werkende oudere autochtonen met een middelbare beroepsopleiding. Dit is echter niet de groep die momenteel veel in taalcursussen in de wijk of op school te vinden is, deze groep is moeilijk te bereiken en te motiveren blijkt uit de ervaring van de afgelopen jaren. Gelet op het beperkte regionale budget voor volwasseneneducatie (€ 557.241 in 2016) is het niet haalbaar om alle laaggeletterden in Midden-Limburg te bedienen of op grote schaal laaggeletterdheid terug te dringen. De inzet van de educatiemiddelen in Midden-Limburg zal daarom gekoppeld worden aan vier prioritaire doelgroepen: 1. Laaggeletterde werkzoekenden die in het kader van de Participatiewet en de Wet Taaleis het taalniveau 1F dienen te behalen; 2. Laaggeletterde oudersA/erzorgers van jonge kinderen; 3. Laaggeletterden in de schuldhulpverlening. 4. Laaggeletterde ouderen die zelfstandig wonen; Deze prioritering heeft niet tot doel om overige doelgroepen uit te sluiten maar is bedoeld om in het vaststellen van het aanbod focus aan te brengen die leidt tot de meest effectieve inzet van de middelen voor volwasseneducatie. Centraal in deze keuze staat het vergroten van de mogelijkheid tot sociale inclusie en participatie van laaggeletterden en volgende generaties. Overigens is volwasseneneducatie een van de belangrijkste speerpunten in de aanpak van laaggeletterdheid, maar niet het enige. Gemeenten zetten een breder scala van instrumenten in om de laaggeletterdheid te bestrijden. Ook de regio Midden-Limburg is actief in de landelijke aanpak 'Tel mee met Taal'. Dit is een integrale aanpak vanuit drie ministeries (SZW, OCW en VWS) gericht op de bestrijding van laaggeletterdheid. Onderdeel van deze aanpak is bijvoorbeeld inzetten op leesbevordering bij ouders met een lage taalvaardigheid en hun kinderen (voor- en vroegschoolse educatie/bibliotheekbeleid). Het verschil tussen formele en non-formele educatie is, dat formele educatie wordt aangeboden door een onderwijsinstelling met diploma-erkenning. Nog maar enkele organisaties bieden formele educatie aan in Nederland. De onderwijsinspectie controleert of het onderwijs voldoet aan de eisen. De waarde van zo'n diploma is echter maar beperkt bij de volwasseneducatie. Het niveau van taalbeheersing dat volwasseneducatie nastreeft is van een relatief laag niveau en heeft tot doel om beter te kunnen participeren in de samenleving. Het bewijs dat iemand het gewenste niveau heeft, wordt geleverd in de dagelijkse praktijk in diverse situaties waarbij men niet zal vragen om een diploma ter bevestiging. Belangrijk aandachtspunt bij die keuze voor non-formele aanbieders is, de mogelijkheid van aanbieders om een mixte maken tussen professionals en vrijwilligers in de uitvoering. Het is laagdrempeliger te organiseren en zorgt voor een differentiatie in aanbod om de doelgroepen te kunnen bedienen. Zowel een ROC als lokale initiatieven kunnen non-formele educatie aanbieden. Non-formele educatie is een waardevolle manier om de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen van burgers te ondersteunen. Non-formele educatietrajecten passen daarom het beste bij het doel dat volwasseneneducatie nastreeft.

 

 

Informatieavond VDL Nedcar gaat niet door (09-07-2016)

De geplande informatiebijeenkomst op 12 juli a.s. over de ruimtelijke ontwikkelingen rondom VDL Nedcar gaat niet door. Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar de verschillende varianten voor de spooraansluiting. Hierbij wordt onderzocht wat de impact van de alternatieven is op de leefomgeving. Ook wordt gekeken naar de technische haalbaarheid van de varianten. De uitvoering van het onderzoek vraagt meer tijd dan verwacht. Eind juli wordt het onderzoek afgerond. De uitkomst van het onderzoek wil de gemeente graag delen met inwoners van Nieuwstadt en Susteren, daarom wordt de geplande informatiebijeenkomst verplaatst. De informatiebijeenkomst wordt naar verwachting medio september georganiseerd. De datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. In de tussentijd al meer weten over de ontwikkelingen rondom VDL Nedcar? Bekijk het overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden op www.echt-susteren.nl/vdlnedcar. De actiegroep “Handen af van ’t Hout” heeft een alternatief tracce laten ontwikkelen. Deze zogenaamde S-variant doorsnijdt niet ’t Hout , maar loopt er vanuit Nieuwstadt gezien, een klein stukje voor. Met dit alternatief kunnen natuurliefhebbers op het bekende bruggetje waar de bever woont en de ijsvogel nestelt blijven genieten van het uitzicht op de meanderende beek. Dit is de plek waar onze banner staat. Dit plan is gemaakt door een deskundige spoorwegontwerper. Deze deskundige geeft aan dat een zuidelijke aansluiting richting Nieuwstadt op het bestaande spoor überhaupt niet nodig is, omdat alle bestemmingen in Europa gemakkelijk bereikbaar zijn via Venlo. Dit betekent voor Nieuwstadt een hele grote winst. Er zouden dan geen extra treinen door deze kern hoeven te rijden. De gezamenlijke belangengroepen (waaronder Stichting De Groene Sporenwolf en het Groene Taille Comité) hebben de gemeente verzocht deze variant te laten onderzoeken door de provincie en de regiegroep. Provincie en regiegroep willen helaas nog steeds vasthouden aan hun eerdere plan om ’t Hout te doorkruisen en zowel een noord als een zuid-aansluiting aan te leggen. Tekenen van de petitie is nu meer dan nodig. Steun de actievoerders en teken de petitie zodat deze alternatieven goed onderzocht worden en ’t Hout bespaard blijft. https://petities.nl/petitions/handen-af-van-t-hout?locale=nl

 

400e uitzending “Op visite bij LOES” (08-07-2016)

LOES-radiopresentator Jos Meeuws, tevens voorzitter van de Fractie M en M in de gemeenteraad van Echt-Susteren, gaat zaterdag 9 juli aanstaande tussen 11.00 en 12.00 uur voor de 400e keer live de ether met zijn wekelijks radioprogramma “Op visite bij LOES”. Qua inhoud kondigt hij het programma telkens ongeveer als volgt aan: “Hieël hertelik welkom bèste loesterieërs bie de Lokale Ómroop Ech-Zöstere. Zoa-es elke waek róndj deze tied kèntj geer ouch ‘t kómmendj oer weer gaon loestere nao ’t live-radioprogramma “Op visite bie LOES“ woin eders kieër eine of meerdere gaste äöver de vloer kómme die get opmerkeliks te melje höbbe äöver de meist oeteinloupendje óngerwerpe. “Op visite bie LOES” is ein programma woin Ech-Zösterenieëre of awd-Ech-Zösterenieëre de hoofrol moge gaon spele. Of luuj van boete Ech-Zöstere die in ’t smaalste stökske van Nederlandj get doon, gedaon höbbe of gaon doon. Kortóm, gaste die get biezunjers mit te deile höbbe en die in staot mótte waere geachtj óm d’r väör te zörge det geer loesterieërs ’t kómmendj oer bie wieze van spraeke neet bie de radio zeentj weg te houwe.” Om stil te staan bij deze 400e uitzending-mijlpaal leek het de radioprogrammamaker wel een strak plan om de luisteraars nog eens te laten genieten van zijn allereerste uitzending, die bijna 8 jaar geleden de lucht in ging. Op 4 oktober 2008 was de Echter kermisliefhebber en –deskundige Peter Roufs de eerste gast in de toen nog amateuristisch ingerichte LOES-studio aan de Pr. Bernhardstraat in Echt. Het was toen Kermiszaterdag en dus babbelde presentator Jos Meeuws met Peter Roufs een uur lang over het ontstaan en historie van het fenomeen kermis en de Echter Kermis in het bijzonder. Het werd een zeer interessante en vooral leerzame uitzending. Na Peter Roufs wisten nog zo’n 400 gasten de weg naar de LOES-studio in Echt te vinden. LOES-radio is te ontvangen via FM 106.9 MHz, Kabel 87.5 MHz, Digitaal Ziggo-Radiokanaal 919 en KPN Glasvezel kanaal 365 live. Ook te beluisteren via de radiostream op www.loesfm.nl De uitzending wordt herhaald op woensdag 13 juli van 09.00 tot 10.00 uur.      

 

Column Piet Poell: Spam (08-07-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Om mezelf een beetje op te beuren, open ik soms mijn spambox (klinkt als een kindersnoepje op de kermis) en dan voel ik mij weer mens. Bij een telefoonwinkel liggen iPhones voor mij klaar, ik kan gratis zwemmen met de dolfijnen, ik ben de winnaar van duizend en één prullaria, een reeks Engels sprekende dames want me of hebben andere geile bedoelingen, viagra wordt mij en passant zowat gratis aangeboden, “banklening bij vertrouwelijk bank ik offer you special price jij nooit vergeet mij deal met eenvoudig geld” belooft mij kapitalistische vergezichten vanuit de rimboe, van Maartje en Rika krijg ik persoonlijke berichten en datingsites beloven gratis seks, zonder inschrijving, zonder creditcard, gewoon grijpen die dames en je hol in sleuren. Liefde en fortuin per strekkende meter. Ik ben bijna volmaakt gelukkig. Een wereld zoals ik die altijd al gehad had willen hebben en ik keer maar met moeite terug naar mijn inbox (klinkt als een dwangbuis in een psychiatrisch gesticht) want daar heersen meldingen over te betalen rekeningen, ongelukken, moorden, brandstichtingen, terrorisme en ander dagelijks leed. Ik ben geabonneerd op diverse nieuwsbrieven en ik ben te lui om ze af te zeggen. Facebook en allerlei clowneske rubrieken in digitale nieuwssites bieden ook vertier. MSN bijvoorbeeld biedt je een staalkaart aan hilarische kostschoolnieuwtjes: “11 tekenen (!) dat ze de ware is; 8 tekenen dat je huwelijk niet stand houdt; Arya (10, 192 kilo) eindelijk op dieet gezet; Kim Kippedans heeft haar tieten weer opgepompt”, - of leeg laten flubberen, zoek ’t maar uit. Maar niets overtreft de werkelijkheid. Serieuze berichten uit de dorpsraad of andere uithoeken van menselijk onvermogen maken mijn hele dag goed. Neem nou het drugsbeleid in Sittard-Geleen, toch een gemeente met bekwame bestuurders, zou je zo denken. En wat hebben ze daar uitgedacht? Buitenlanders mogen niet meer de coffeeshops in. Een hoogst vermakelijk idee. Het brengt leven in de brouwerij en als dat de bedoeling was: proficiat! Missie geslaagd! Want wat zie je nou in Geleense straten? Allemaal buitenlanders, allemaal drugsdealers en niet eens in duistere portieken. Ze rijden elkaar openlijk van de sokken, plegen de ene moordaanslag na de andere en zorgen voor wildwesttaferelen waarvoor je in deze tijden van festivals gerust hoge entree kunt heffen. Het volk zal toestromen. Het stroomt al toe, want de prijzen op straat zijn ook nog eens stukken lager dan die in de zogenaamd beschermde coffeeshops! Hoe je je handel vakkundig om zeep helpt, je eigen burgers vogelvrij verklaart en je je stad in handen speelt van gespuis. Overdreven, zegt u? Je zult maar als moeder met je baby’tje in de buggy aan de wandel zijn als de ene krankzinnige in een auto de andere krankzinnige op een fiets naar zijn eeuwige jachtvelden probeert te katapulteren, alleen vanwege de concurrentie in de criminele business. Wat, overdreven? De video gaat de wereld rond! En op L1 maar stuiten over het succes van de aanpak. In de coffeeshops is geen enkele buitenlander meer gesignaleerd. Nee, die zwerven allemaal op straat, samen met de eigen inwoners, want daar krijg je meer voor je geld! Heerlijk! Een soort omgekeerd subsidiebeleid om meedogenloze criminelen te stimuleren. Hoogst vermakelijk! Sittard-Geleen, het Chicago van het Zuiden! Ze hebben er al een stuk of twaalf Al Caponetjes opgepakt, las ik. In Chicago destijds pakten ze er een veelvoud op en dat resulteerde in steeds meer ruimte voor nog ergere Caponetjes. Ik lach me kapot! Kan geschiedenis geen verplicht vak worden voor gemeenteraadsleden? Ach, ik weet niet of het zou helpen. Ik vraag me zelfs af of het mijn pret zou bederven. Ik keer terug tot mijn spambox. Helène biedt me eeuwige liefde, ik ben de winnaar van miljoenen, ik ben de uitverkorene van een louche firma in kantoorartikelen en mag aan de haal met een wagonlading Samsonite koffers – halsstarrige ruimtevreters die zich nooit plooien naar mijn behoeftes - , ik word met alle égards ontvangen in een luxe-hotel op de Azoren als ik een schoonheidsbox van Lancôme bestel. Het wordt me langzamerhand een beetje te machtig. Met plezier pak ik de werkelijkheid weer op. Sittard-Geleen. Daar ligt het amusement gewoon op straat.”

 

Particulier woningverhuur aan statushouders (07-07-2016)

De gemeente Echt-Susteren is van plan om in samenwerking met woningcorporatie ZOwonen een pakket aan te bieden aan particuliere huiseigenaren bij de verhuur van hun woning aan statushouders voor onbepaalde tijd. Het gaat om een beheervergoeding van maximaal €650 per woning per jaar. Woningcorporaties mogen de beheerdiensten alleen leveren als er geen interesse is van marktpartijen. Een markttoets door de gemeente, in de vorm van een tender, moet dit uitwijzen. Onderstaande moet uitgevoerd worden om in aanmerking te komen voor een beheervergoeding van maximaal €650 per woning per jaar: •Het verrichten van alle administratieve werkzaamheden die verband hebben en/of voortvloeien uit verhuur door verhuurder, waaronder: •de huuradministratie, huurincasso en alle daarmee verband houdende werkzaamheden; •werkzaamheden die verband hebben en/of voortvloeien uit de door de beheerder of door derden verrichte werkzaamheden op het gebied van het onderhoud; •de financiële toetsing van potentiële huurders; •het opstellen en afsluiten van een huurovereenkomst tussen verhuurder en een nieuwe huurder; •de uitvoering van de huurovereenkomst; •de afgifte van sleutels; •het registreren en inventariseren van onderhoudsverzoeken van de huurders, en klachten van huurders respectievelijk de omwonenden; •de werkzaamheden die verband hebben met de beëindiging van huurovereenkomsten, zoals opname van het gehuurde, de financiële afrekening met de gewezen huurder en de in ontvangstneming van de sleutels; •het beheren en, voor rekening van de verhuurder, onderhouden van het object; het bijhouden van een geordend archief en postverwerkingssysteem t.b.v. het beheer en onderhoud; •het voor rekening van verhuurder onderhouden en in stand houden van het object en verrichten of laten verrichten van alle noodzakelijke werkzaamheden, voor zover deze niet voor rekening van de huurder komen, conform het besluit kleine herstellingen zoals omschreven in artikel 240 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; •het ophalen van de huurpenningen voor verhuurder (inspanningsverplichting); •het zorgen voor alle werkzaamheden die verband houden met een goed woon- en leefklimaat in de tijdelijke woonvoorzieningen, zijnde het sociale beheer. Deze werkzaamheden bestaat in ieder geval uit: •het toezicht op orde en netheid in het object; •het bemiddelen bij overlastsituaties en conflicten; •het toezicht op de leefbaarheid in en om het object; •het per kwartaal verstekken van een overzicht met daarin de huurinkomsten, uitgaven t.b.v. onderhoud en eventuele huurachterstand. Het overzicht heeft betrekking op de voorafgaande maanden. Overige voorwaarden zijn: •Aantoonbare langdurige ervaring met verhuur van woningen. •Garantie van opdrachtnemer dat bij de verkoop van de woning, aan de huurder een reguliere woning wordt aangeboden in de gemeente. Belangstellende marktpartijen kunnen zich vóór 25 juli 2016 schriftelijk melden bij het college van Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren, via Postbus 450 6100 AL Echt.

 

Floortje Hover live bij LOES (06-07-2016)

LOES-radioprogrammamaker Jos Meeuws, tevens voorzitter van de gemeenteraadsfractie M en M Echt-Susteren, ontvangt zaterdag 9 juli tussen 12.00 en 13.00 uur de Echter singer-songwriter Floortje Hover in zijn wekelijkse live-programma “En ze neumdje hem/häör/hun…..” Aanleiding voor het bezoek aan de LOES-studio is het feit dat Floortje Hover op donderdag 14 juli vanaf 20.00 uur debuut-CD presenteert in café-discotheek Stoba aan de Bovenstestraat in Echt. Thema’s als verliefdheid, afscheid nemen, vriendschap en herinneringen passeren de revue. Floortje Hover woont tegenwoordig in Maastricht. Daar rondde dit jaar aan het conservatorium haar studie Docent Muziek met zeer goed gevolg af. Ondanks de drukke werkzaamheden die dit afstuderen met zich meebracht heeft ze toch de tijd gevonden om haar debuut-CD “Onderweg” op te nemen. Floortje schrijft al liedjes sinds haar kindertijd. Gefascineerd door het fenomeen musical schreef ze al op de lagere school een eigen versie van Jungle Book. Na een aantal jaren pianoles bij Jeanny Vergoossen leerde ze zichzelf gitaar spelen. Zangles volgde ze ook, onder andere bij Marlou Obers in Sittard en bij Imke Heitzer in Maastricht. Met haar schoolband deed ze mee aan de Kunstbende en aan Popsport. Daarnaast volgde Floortje musicalcursussen bij Kumulus in Maastricht. Vier jaar geleden startte ze met haar conservatoriumstudie die ze in juli succesvol heeft afgesloten. Een paar jaar geleden switchte Floortje van het Engelstalige naar het Nederlandstalige repertoire. Grote voorbeelden zijn Ed Sheeran en Claudia de Breij. Floortje Hover staat ook al jaren op de bühne bij de Echter Revue. Op haar debuutalbum “Onderweg” staan 10 Nederlandstalige liedjes. In de opnames is ervoor gekozen om de liedjes zo puur mogelijk uit te voeren. Zang en gitaar , piano en gitaar, akoestisch en zonder toevoegingen, foefjes of poespas. De liedjes werden in één sessie opgenomen op 28 december 2015 in de befaamde Studio van Schuppen in Veenendaal door Marcel Gerardts. Hij verzorgde ook de mix en mastering van “Onderweg”. De CD bevat 10 liedjes en is voor €10,= bij Floortje te koop op plaatsen waar ze optreedt. Verder is de CD ook te bestellen. Dat kan via Floortjes FaceBookpagina. Daar is ook veel meer info te vinden over Floortje en haar muziek. Zaterdag 9 juli gaat presentator Jos Meeuws van 12.00 tot 13.00 uur aan de babbel met Floortje Hover. Tussen de interviews door zal de Echter singer-songwriter ook een aantal nummers van haar eerste CD live ten gehore brengen. LOES-radio is te ontvangen via FM 106.9 MHz, Kabel 87.5 MHz, Digitaal Ziggo-Radiokanaal 919 en KPN Glasvezel kanaal 365 live. Ook te beluisteren via de radiostream op www.loesfm.nl De uitzending wordt herhaald op donderdag 14 juli van 15.00 tot 16.00 uur.

 

Raadsvergadering Echt-Susteren op 6 juli (05-07-2016)

Op woensdag 6 juli 2016 vergadert de gemeenteraad van Echt-Susteren. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis in Echt. Mocht dat nodig zijn dan wordt de vergadering op donderdag 7 juli vervolgd. Eenieder kan deze openbare vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. Ook is de vergadering live te volgen op de televisie en de radio via Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES). Op internet is de vergadering live te beluisteren via www.loesfm.nl. Om 19:00 uur kan men de televisie al inschakelen voor een korte informatieve uitzending van LOES (met medewerking van de gemeente) over de raadsvergadering en een actueel onderwerp op de raadsagenda. Op de agenda prijken onder meer de volgende voorstelle: Verordening op de raadscommissies Echt-Susteren 2016. Omdat de raad in mei besloten heeft de naam van het overleg met alle fractievoorzitters te wijzigen in “Presidium” dient deze naam ook in de verordening op de raadscommissies te worden aangepast. Gunning en aanwijzen accountant. De raad dient een accountant aan te wijzen voor de controle van de jaarrekening van de gemeente. Deze werkzaamheden zijn aanbesteed en de raad wordt voorgesteld om BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen als accountant en dit bureau de opdracht te gunnen voor de wettelijke controle van de jaarrekeningen 2016 t/m 2018. Bestemmingsplan Grensmaas. Omdat een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar, dient dit bestemmingsplan nu herzien te worden. Actualisatie heeft geleid tot dit ontwerp bestemmingsplan dat al ter visie heeft gelegen. Er is een aantal zienswijzen binnengekomen dat beantwoord werd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en het bestemmingsplan Grensmaas 2016 vast te stellen. Bestemmingsplan “Buitengebied”. Een aantal omissies en fouten in planregels en verbeeldingen van bestemmingsplannen is tijdens een actualisatieronde gerepareerd. Dit reparatieplan bestemmingsplan “Buitengebied” heeft al ter visie gelegen. Er is een aantal zienswijzen binnengekomen dat beantwoord werd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en het bestemmingsplan Buitengebied vast te stellen. Bestemmingsplan Haverterstraat Koningsbosch. Dit bestemmingsplan dient ter realisering van een particulier initiatief en behelst de bouw van 4 levensloopbestendige woningen aan de Haverterstraat te Koningsbosch. De raad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen. Bestemmingsplan “Uitbreiding Hommelheide fase 1”. Europarcs heeft het verzoek ingediend om Landgoed Hommelheide te Susteren uit te mogen breiden. De uitbreiding zal gebeuren in 2 fasen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de 1ste fase en heeft al ter inzage gelegen. Er werd één zienswijze ingediend. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en het bestemmingsplan “Uitbreiding Hommelheide fase 1” vast te stellen. Jaarrekening 2015. Elk jaar maakt de gemeente een begroting. Hierin wordt aangegeven wat de gemeente het komende jaar gaat doen, hoeveel dat kost en wat het oplevert. Na elk kalenderjaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Zo kan de raad zien wat in dat jaar echt is gebeurd en hoeveel dat echt heeft gekost en opgeleverd. De jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van €1.704.134. Het college vraagt de raad nu de rekening vast te stellen en doet een voorstel over de bestemming van het positieve saldo: een verdeling over diverse reserves. 1e Bestuursrapportage 2016. Via de bestuurs-rapportage geeft het college de raad inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de lopende begroting 2016. Conform de financiële verordening worden alleen de afwijkingen ten opzichte van de begroting gerapporteerd. Het college stelt de raad voor de 1e bestuursrapportage en 3 begrotingswijzigingen vast te stellen. Kadernota 2017. Conform de financiële verordening legt het college de raad ter vaststelling een nota voor met daarin een voorstel voor de kaders voor het maken van de eerstvolgende begroting. Het gaat dan om kaders ten aanzien van beleid en budget die als uitgangspunt gaan dienen voor het opstellen van de begroting 2017. De raad bepaalt hiermee dus binnen welke grenzen het college de raad in november 2016 een voorstel kan doen over de begroting 2017. Het college heeft de Kadernota 2017 voorbereid en vraagt de raad nu deze vast te stellen. Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. In de regio Noord- en Midden-Limburg is er helaas al enige ervaring met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de veranderingen in het sociale domein (Wmo en Jeugdwet) is herijking van de visie op de aanpak van huiselijk geweld nodig. De regiovisie is erop gericht dat er, door regionale samenwerking een integrale aanpak komt voor slachtoffers, daders en betrokkenen. Het uiteindelijke doel is het stoppen van geweld. Het college vraagt de raad de visie vast te stellen. Conceptbegroting 2017 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). De gemeente neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling. De VRLN stelt de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen op de conceptbegroting naar voren te brengen. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de conceptbegroting 2017 van de VRLN. Nota Regie op Groen, Echt-Susteren mei 2016. De gemeente Echt-Susteren is rijk aan groenvoorzieningen, natuurgebieden en bijzondere landschappen. Het is van groot belang dat al dit groen goed wordt ingericht en beheerd. In de Nota Regie op Groen zijn uitgangspunten bepaald voor de inrichting en het beheer van het gemeentelijk groen. De raad wordt gevraagd eventuele zienswijzen kenbaar te maken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Nieuwe Markt 55 te Echt. De agenda, alle raadsvoorstellen en alle digitaal beschikbare bijlagen en ter inzage liggende stukken kan iedereen ook via de website van de gemeente bekijken. Voor vragen of informatie over de raad, de raadsvergadering of de raadstukken kan contact worden opgenomen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, telefoon: 0475 - 478 478.

 

College blijft weigerachtig over berging Stirling (04-07-2016)

Als vervolg op eerdere schrijvens over deze materie (d.d. 12-3-2015 en 16-9-2015) had de Fractie M en M Echt-Susteren wederom dringend de aandacht van het college van B en W gevraagd voor de vliegtuigcrash nabij Abdij Lilbosch te Pey-Echt tijdens WO II. De Fractie M en M Echt-Susteren heeft inmiddels namelijk kennis genomen van een tweetal aanvullende onderzoeksrapporten die nieuw licht werpen op het dilemma van het al dan niet bergen van de in de omgeving van Abdij Lilbosch aan de Pepinusbrug in Pey gecrashte Stirling W7630. Het betreft rapporten van kapitein b.d. A.H. Meijers Senior OCE-deskundige (d.d. 2-6-2015). Het ene rapport heeft betrekking op de “Risicoanalyse brisantbommen op inslaglocatie Short Stirling W7630 bij Abdij Lilbosch te Echt-Susteren” en het andere op de “Risicoanalyse conventionele explosieven afkomstig van grondgevechten nabij inslaglocatie Short Stirling bommenwerper W7630 bij Abdij Lilbosch te Echt-Susteren”. De Fractie M en M Echt-Susteren gaat er vanuit dat beide rapporten bij B en W niet bekend zijn en baseren die veronderstelling op het gegeven dat de fractie tijdens een recent persoonlijk onderhoud met een afvaardiging van de Stichting Berging Stirling W7630 (waarbij ook vertegenwoordigers van de fracties DES en Samenwerking aanwezig waren) te horen kreeg dat het college het aanbod van die Stichting om beide rapporten aan hen aan te bieden en door deskundigen uitvoerig te laten toelichten, in haar tomeloze arrogantie naast zich neer heeft gelegd. De Fractie M en M Echt-Susteren is principieel van mening dat het college hier een inspanningsverplichting heeft waar het gaat om de veiligheid van de inwoners van de gemeente en die verplichting wordt door dit handelen schromelijk verwaarloosd. Het zou te ver voeren om grote delen uit beide rapporten hier nu te gaan citeren en de fractie wil zich dan ook beperken tot de bepaald niet onbelangrijke adviezen. In het rapport “Risicoanalyse brisantbommen op inslaglocatie Short Stirling W7630 bij Abdij Lilbosch te Echt-Susteren” adviseert kapitein b.d. A.H. Meijers als volgt: “Omdat niet meer is vast te stellen of er lange vertragingsontstekers (staartpistool No. 37) zijn gebruikt op de brisantbommen van 1000 lb. van de Short Stirling W7630 moet men uitgaan van aanwezigheid van deze ontstekers en is er mogelijk kans op een spontane detonatie van een of meerdere brisantbommen van 1000 lb. zonder dat externe beïnvloeding van buitenaf plaatsvindt. Hierdoor kan ernstig of dodelijk lichamelijk letsel aan personen of levende have ontstaan. De materiële schade in de omgeving kan omvangrijk zijn. Naast materiele schade aan infrastructuur bestaat kans op schade aan het brongebied van de Pepinusbeek. Derhalve is een opsporing naar CE in de vorm van Britse brisantbommen GP van 1000 lb. aan te bevelen.” In het rapport “Risicoanalyse conventionele explosieven afkomstig van grondgevechten nabij inslaglocatie Short Stirling bommenwerper W7630 bij Abdij Lilbosch te Echt-Susteren” adviseert kapitein b.d. A.H. Meijers: “Laat binnen het gebied van de vliegtuigwraklocatie een oppervlakte-detectie uitvoeren om vast te stellen of in de bovenste grondlagen nog metaalverstoringen aanwezig zijn die overeenkomen met de signatuur van conventionele explosieven, waaronder CE zoals verwoord in de tabel. Ter plaatse van de vliegtuigwraklocatie kan de grote metaalverstoring op 2,91 meter onder het huidige maaiveld mogelijk verstoring geven bij deze detectie. Om vast te stellen of significante uitslagen daadwerkelijk conventionele explosieven zijn kan alleen door het benaderen en identificeren van deze metaalverstoringen. Door het laten uitvoeren van een complete opsporing (detecteren, lokaliseren, benaderen, identificeren, tijdelijk veiligstellen en overdracht aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie) kan een veilige (agrarische werk)omgeving worden gecreëerd. Tevens is het van belang om bij een eventuele berging van het vliegtuigwrak rekening te houden met CE in de bovenlaag afkomstig van de gevechtshandelingen in januari 1945. Uitvoering van deze opsporings-werkzaamheden moet worden uitgevoerd door een, conform het WSCSOCE, gecertificeerd OCEopsporingsbedrijf. De vragen van de Fractie M en M Echt-Susteren werden door het college van B en W als volgt “beantwoord”: Vraag 1: Klopt de veronderstelling van de Fractie M en M Echt-Susteren dat het college, door eigen toedoen, inderdaad nog steeds geen kennis heeft genomen van de inhoud van beide bedoelde (belangrijke) rapporten? Antwoord: Neen, deze veronderstelling is niet juist. Het college kent deze rapporten. Vraag 2: Kan het college steekhoudende argumenten aandragen waarom men het aanbod van de Stichting Berging Stirling W7630, om beide rapporten aan te bieden en door deskundigen uitvoerig te laten toelichten, naast zich neer heeft gelegd? Antwoord: Op 25 november 2014 hebben wij het besluit genomen niet over te gaan tot het bergen van de Short Stirling Bommenwerper W7630. Hierover is de raad geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Alle stappen in het proces dat daaraan voorafging, zijn genomen in goed overleg en met instemming van alle betrokkenen. Zo ook de keuze om een risicoanalyse op te laten stellen door een externe partij. Wij hebben daarbij Cees van den Akker advies in de arm genomen, die een expert is op dit gebied en ons al jaren naar tevredenheid adviseert. Er is dan ook geen reden om dit besluit te heroverwegen. Vraag 3: Moet uit het weigeren van bedoeld aanbod geconcludeerd worden dat het college nog steeds blind vaart op het haperende kompas van Cees van den Akker Advies uit Beneden-Leeuwen die, in opdracht van de gemeente Echt-Susteren, vanachter zijn bureau ooit het "Rapport Risicoanalyse PRA-Conventionele Explosieven Crashlocatie Short Stirling Lilbosch versie 1 nr.CA/PRA/1405" in elkaar flanste en die in de oorlogsvliegtuigenbergingswereld zwaar onder vuur ligt? Antwoord: Zie antwoord vraag 2. Vraag 4: Is het college in zijn algemeenheid bereid om deze kwestie opnieuw ter hand te nemen en conform wet- en regelgeving af te handelen, in goed overleg met alle betrokken partijen? Antwoord: Neen, zie antwoord vraag 2. Vraag 5: Is het college tevens bereid daarbij de inspanningsverplichting op zich te nemen om actief aan de slag te gaan voor het verkrijgen van de benodigde financiële middelen? Antwoord: Neen, zie antwoord vraag 2. Vraag 6: En is het college speciaal bereid het aanbod van de Stichting Berging Stirling W7630, om beide rapporten aan te bieden en door deskundigen uitvoerig te laten toelichten, alsnog met beide handen aan te grijpen? Antwoord: Neen, zie antwoord vraag 2.

 

College antwoordt M en M over thuishulp (03-07-2016)

Het college van B en W heeft de vragen van de Fractie M en M Echt-Susteren beantwoord aangaande de hulp in de huishouding. De Fractie M en M Echt-Susteren had dringend de aandacht van het college gevraagd voor het, in haar open bepaald niet onbelangrijke, item dat onlangs (volkomen terecht) breed uitgemeten in de landelijke media aan de orde is geweest. Omdat de kans groot is dat iets soortgelijks ook in de gemeente Echt-Susteren aan de orde kan zijn (of is geweest), vraagt de fractie hier meer dan speciale aandacht voor in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad van Echt-Susteren. De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie uitermate belangrijke en richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de WMO 2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude WMO, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de WMO 2015 aanpassen aan haar nieuwe WMO-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden is niet toereikend. In de twee Utrechtse zaken is beslist dat de gemeente eerst deugdelijk onderzoek moet doen, in plaats van uit te gaan van het gestelde financiële kader. In de zaak van Aa en Hunze is beslist dat een gemeente huishoudelijke hulp mag aanbieden in de vorm van een algemene voorziening. Aanvullend hierop moet een op de persoon afgestemde maatwerkvoorziening worden aangeboden, indien dat nodig is voor de zelfredzaamheid. De gemeente Aa en Hunze mocht haar inwoner echter niet verwijzen naar de algemene voorziening ‘schoonmaken huis’, omdat de algemene voorziening van Aa en Hunze niet voldoet aan de eisen van de WMO 2015. In alle drie de zaken ontvingen de betrokken inwoners op grond van de oude WMO al jaren hulp bij het huishouden van hun gemeente. In de Utrechtse zaken kregen de betrokken inwoners als gevolg van nieuwe besluiten onder de WMO 2015 aanzienlijk minder uren hulp van hun gemeente dan onder de oude WMO. In de zaak van Aa en Hunze kende die gemeente aan de betrokken inwoner niet langer huishoudelijke hulp toe die was afgestemd op de persoonlijke situatie. In plaats daarvan werd deze inwoner verwezen naar de algemene voorziening 'schoonmaken huis' van de gemeente. In de twee Utrechtse zaken zijn de betrokken inwoners het niet eens met de vermindering van het aantal toegekende uren huishoudelijke hulp. De gemeente stelt hier haar beleidsvrijheid en de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun zelfredzaamheid tegenover. Verder wijst de gemeente op het korten van het gemeentelijk budget door het Rijk. Het in Utrecht onder de WMO 2015 ingevoerde nieuwe beleid gaat uit van standaardmodules voor een schoon en leefbaar huis. Het bestaat uit een basismodule van 78 uur schoonmaak per jaar, met aanvullende maatwerkmodules voor iemand die als gevolg van medische beperkingen onvoldoende wordt ondersteund door inzet van de basismodule. De Centrale Raad oordeelt in deze zaken allereerst dat huishoudelijke hulp een prestatie is die onder de WMO 2015 valt. Er is geen enkel aanknopingspunt dat de wetgever op dit punt heeft willen breken met de oude WMO. Verder oordeelt de Centrale Raad dat de gemeente huishoudelijke hulp mag aanbieden in de vorm van standaardmodules. Daarbij is wel vereist dat een passende bijdrage wordt geleverd aan de zelfredzaamheid van de betrokken inwoner. Het hangt van de individuele situatie af of moet worden afgeweken van de standaardmodule om dat resultaat te bereiken. De Centrale Raad concludeert dat de basismodule van 78 uur schoonmaak per jaar niet berust op objectief en onafhankelijk onderzoek. Hierdoor ontbreekt inzicht in de vraag welk niveau van schoon voor een huishouden verantwoord is, welke activiteiten daarvoor nodig zijn, hoeveel tijd dat kost en hoe vaak dit moet worden gedaan om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning of van schone en draagbare kleding. De uitkomst van deze hoger beroepen is dat de Centrale Raad alsnog bepaalt dat de betrokken inwoners het onder de oude WMO toegekende aantal uren huishoudelijke hulp behouden. In de derde zaak was aan een inwoner van de gemeente Aa en Hunze onder de oude WMO tot december 2017 hulp bij het huishouden toegekend. Die hulp heeft de gemeente met toepassing van de WMO 2015 na augustus 2015 beëindigd, omdat die hulp met ingang van 1 januari 2015 een algemene voorziening is geworden. Volgens de betrokken inwoner kan een lopende toekenning niet worden ingetrokken. De Centrale Raad oordeelt dat onder de oude WMO toegekende aanspraken op huishoudelijke hulp ook na 1 januari 2015 blijven gelden. Wel kan de gemeente die lopende aanspraken op basis van de WMO 2015 wijzigen of beëindigen. Een systeem waarbij een gemeente huishoudelijke hulp aanbiedt als algemene voorziening is volgens de Centrale Raad niet in strijd met de WMO 2015. Wel moet een aanvullende maatwerkvoorziening worden verstrekt als dat nodig is voor iemands zelfredzaamheid. In het geval van Aa en Hunze is de algemene voorziening echter niet volgens de WMO 2015 vormgegeven, omdat de aangeboden voorziening inhoudt dat de betrokken inwoner de huishoudelijke hulp geheel zelf moet betalen. Daarom mocht de gemeente Aa en Hunze de betrokken inwoner niet verwijzen naar de algemene voorziening. De uitkomst van dit hoger beroep is dat de Centrale Raad alsnog bepaalt dat de betrokken inwoner de oude zorg terugkrijgt tot december 2017. Wel is de gemeente bevoegd om die zorg voorafgaand aan december 2017 alsnog te wijzigen of te beëindigen, voor zover de nieuwe regelgeving dat toestaat. De vragen van de Fractie M en M Echt-Susteren zijn door het college als volgt beantwoord: Vraag 1: Deelt het college in zijn algemeenheid de opvatting van de Fractie M en M Echt-Susteren dat financiële motieven nooit ten grondslag mogen liggen aan kortingen op in de WMO vastgelegde regelingen? Antwoord: Ja. De wet en de gemeentelijke verordening (respectievelijk Wmo en Wmo-verordening) zijn en blijven leidend. De Wmo is een zogenaamde open-eind-regeling, de cliënt krijgt de compensatie die nodig is om te kunnen (blijven) participeren. Hierbij is het budget in principe niet bepalend. Dit laat echter onverlet dat het ons vrij staat om binnen de wettelijke kaders de normen aan te passen. Vraag 2: Zijn er bij de gemeente Echt-Susteren, sinds de decentralisaties binnen het sociaal domein, soortgelijke bezwaren/ beroeps-schriften binnengekomen zoals in bovenstaande aan de orde? Antwoord Ja. Vraag 3: Zo ja, hoeveel gevallen betrof het in deze en hoe is de gemeente Echt-Susteren daar mee omgesprongen? Antwoord: In 2015 zijn er betreffende de voorziening Hulp bij het Huishouden in totaal 3 bezwaren en 1 beroep ingediend. Van de bezwaren werden er 2 ongegrond geacht en 1 ingetrokken. Het beroepschrift is nog in behandeling bij de rechtbank. In 2016 is er tot nu toe 1 bezwaarschrift ingediend, het betreft één van de bezwaarmakers van 2015. Vraag 4: Kan, zonder namen te noemen, van al deze gevallen een overzicht (in grote lijnen inhoud van bezwaar duiden en de reactie van de gemeente daarop) verstrekt worden? Antwoord Ja. De bezwaargrond betreft in nagenoeg alle gevallen de stelling dat de door het college toegemeten tijd voor de overname van de huishoudelijke taken tekort schiet. In het merendeel van de bezwaarprocedures zijn in bezwaar geen concrete argumenten naar voren gebracht, waaruit blijkt dat in de individuele situatie van de klant niet voldoende compensatie wordt geboden. Er bestond in die gevallen dan ook geen aanleiding meer tijd toe te kennen. Vraag 5: Indien blijkt dat de gemeente Echt-Susteren in het (recente) verleden gehandeld heeft in strijd met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, zoals in dit schrijven aangehaald, is het college dan bereid deze omissies per omgaande te repareren? Antwoord: Ja. Vraag 6: Indien het college die bereidheid niet heeft, wat is daarvan dan de steekhoudende argumentatie? Antwoord: Niet van toepassing, zie antwoord op vraag 5.

 

Handen af van ’t Hout! (02-07-2016)

De geschiedenis herhaalt zich weer: voor de 2e keer binnen vrij korte tijd dreigen de inwoners van de gemeente Echt-Susteren (en dan met name die uit de kernen Nieuwstadt en Susteren) met de rampzalige gevolgen van de expansiedrift van een speler op de automotivemarkt (VDL NedCar Born). Maar net als bij de eerste keer is er ook nu, terecht, veel verzet vanuit de bevolking. Bijna 1200 sympathisanten hebben inmiddels binnen twee weken een petitie ondertekend om het Susterse natuurgebied ’t Hout te sparen als fabrikant VDL Nedcar wordt aangesloten op het spoor. Stichting Handen af van ’t Hout is de petitie gestart, het wil een alternatieve route voor treinen. NedCar gaat aan de overzijde van het bedrijf (tussen Nieuwstadt en Susteren) een nieuw terrein ontwikkelen. Dat terrein, Yard E, krijgt een aansluiting op de spoorlijn Roermond-Maastricht (en vice versa). De autofabrikant hoopt door de uitbreiding een betere concurrentiepositie te krijgen. Een voorgestelde route voor het nieuwe spoor loopt door de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), waar binnen ook natuurgebied ’t Hout gelegen is. Natuurorganisaties en bewoners van Nieuwstadt uiten in toenemende mate zorgen. Stichting Handen af van ’t Hout heeft een spoorwegontwerper een alternatief laten bedenken. Dat alternatief, de ‘S-variant’, laat het natuurgebied ongemoeid en zou binnen de financiële mogelijkheden blijven. Ook wordt een „overbodige” aansluiting op het zuidelijke spoor geschrapt. Vrachtverkeer gebruikt volgens de stichting de route Venlo. „Van daaruit zijn alle Europese bestemmingen bereikbaar.” De gezamenlijke belangengroepen hebben de gemeente verzocht deze variant te laten onderzoeken door de provincie en de regiegroep. Provincie en regiegroep willen helaas nog steeds vasthouden aan hun eerdere plan om ’t Hout te doorkruisen en zowel een noord als een zuid-aansluiting aan te leggen. Tekenen van de petitie is nu meer dan nodig. Steun Stichting Handen af van ’t Hout en teken de petitie zodat deze alternatieven goed onderzocht worden en ’t Hout gespaard blijft. De petitie is te vinden op de Facebookpagina van de Stichting en op de website petities.nl: https://petities.nl/petitions/handen-af-van-t-hout?locale=nl. De komende twee zondagen staat de Stichting bij de brug over de Vloedgraaf. Geïnteresseerden en passanten worden bijgepraat over de NedCar-plannen. De S-variant wordt momenteel onderzocht door een regiegroep waarin vertegenwoordigers van onder meer provincie, NedCar en de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren zijn vertegenwoordigd. Rijk en provincie hebben de intentie uitgesproken 22 miljoen euro te investeren in een nieuwe spooraansluiting. Voorkeur gaat uit naar een spoorweg die door natuurgebied ’t Hout loopt. Op 12 juli vindt in het gemeenschapshuis van Nieuwstadt vanaf 19 uur een eerder uitgestelde informatiebijeenkomst plaats over de plannen. Na een presentatie wordt een toelichting gegeven over de huidige stand van zaken. Een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden is vanaf volgende week te vinden op de gemeentelijke website www.echt-susteren.nl

 

Column Piet Poell: Lexit (01-07-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Ik stel voor dat we uit het koninkrijk der Nederlanden stappen. Lexit, Limburg exit. België is ons al zo’n 175 jaar geleden voorgegaan met een Brexit: Brussel exit. Dat kunnen wij hier ook. Trouwens, koninkrijk der Nederlanden, hoe aanmatigend! Alsof Nederland na meer dan 175 jaar nog steeds aanspraak kan maken op Belgisch grondgebied. Terwijl Limburg erbij hangt als de staart aan een pokdalige leeuw. Wie, overigens, heeft die leeuw verzonnen? Waar huist zo’n oranje beest in de bush bush van onze zompige polders? Wat een goedkoop boerenbedrog, alleen in stand gehouden om huizen en straten oranje te kunnen verven als er weer eens gevoetbald wordt en om een bepaalde bank schaamteloos profijt van voetbal te laten trekken. Van die trotse natie vormt Limburg een aanhangsel, net als België indertijd. Een valse staart. Tijd voor Lexit. We hebben hier capaciteit genoeg om het alleen te kunnen redden. Machtige centra zoals het Ruhrgebied op een steenworp afstand; van Amsterdam uit kost het je uren méér om daar te geraken. En met wie moet Holland voortaan handel drijven? Na Haarlem houdt Europa op. Nee, economisch gezien steken we Holland ver voorbij: wat een enorm achterland hebben wij! Ook cultureel gezien zijn we een stuk verder: in gedeputeerde Koopmans hebben we een onovertroffen waakhond van onze eigen Limburgse cultuur, die rigoureus uitzuivert al wat niet des Limburgs is. Alleen onze kernwaarden blijven overeind: marsmuziek en Mestreechter Geis. Dat die laatste zich niet over de hele provincie verbreidt ligt natuurlijk aan de stomme boeren. Misschien ook maar eens aan een Mexit denken. Koopmans krijgt departement Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als hij net zo tekeer gaat op Onderwijs als op Cultuur, hebben we straks een gestroomlijnd onderwijssysteem waar alleen de rijken van kunnen profiteren en terecht, want zeg nu zelf, wat regeert er nou in de wereld: het verstand of het geld? Als kersverse natie moet je de ontwikkelingen wel bijhouden, hè makker! Van Rey krijgt Financiën. Die weet als geen ander met geld om te springen als je hem maar wijsmaakt dat het voor hemzelf is. Justitie krijgt hij ook, want daar rekent hij natuurlijk onmiddellijk mee af. Sociale Zaken idem dito. Geen gezeik in zijn rijk. Ze hebben hem en zijn familie al genoeg kapot gemaakt, laat hij ze nu maar eens terugpakken! Limburgse cultuur, nietwaar, Koopmans? Defensie. Wie beschermt onze grenzen? Wilders! Wie anders. Hij krijgt er meteen Buiten- en Binnenlandse Zaken bij en een leger van blonde Germanen met rieken en zeisen die de Limburgse grenzen bewaken en elk verdacht persoon, met name mediterrane en ergere types, aan hun spitsen spietsen. Daarna beslist Justitie of dit een rechtmatige daad was. Als Justitie dan nog bestaat. Een eendrachtige regering, dat is wat we nodig hebben. En Milieu. Wie krijgt Milieu? Thei van Wullemke Beunen. Geen betere kandidaat voor Milieu dan Thei van Wullemke Beunen. Awacs, DSM, Meinweg, Edelchemie, de korenwolf, -mieljaar wat een milieu! Elke avond stof genoeg voor aan de toog. Een speciale dienstauto voor Thei van Wullemke Beunen, mét chauffeur, anders valt hij elke nacht met zijn zatte kop onder Justitie en dat mag Van Rey leuk vinden, boete boete, centen centen, maar zo hol je wel Milieu binnen de kortste keren uit Hebben we nog geen president. Wie wordt president? Ik stel voor: Harrie Ramakers. Wie anders dan Harrie Ramakers! De president van onze veiligheidstroepen aan het hoofd van de ministerraad, bijgestaan door een pitbull. Ha, de kracht die Limburg dan zal uitstralen! Zitten we alleen nog met Maastricht te kijken. Dat kun je geen hoofdstad maken, dat ligt daar naar hartenlust internationaal te wezen en bovendien koestert het een soort omgekeerd Nazi-beleid: wie zich op Facebook onwelgevallig uitlaat over kut-Marokkanen, wordt genoteerd. Hallo, mevrouw Penn! Kut-Marokkanen zijn kut-Marokkanen! Vraag maar aan Wilders! Stevensweert lijkt me een betere hoofdstad, een betrouwbaar bastion aan de Maas. Alhoewel, ook daar heb je van die donkere types… Maar met Harrie Ramakers fier voorop, met de kuif van Wilders als een misleidende Lorelei, die dobber-allochtonen laat verzuipen in de Maas, met Van Rey als koning Midas omgeven door zijn valse goud, passen wij niet meer binnen dat bekrompen koninkrijk der Nederlanden. Tijd dus voor een referendum. Allemaal naar de stembus. Behalve dan die dobber-negers. Die sturen we terug achter de sluizen van Ternaaien.”

 

Vorming Streekomroep Midden-Limburg (30-06-2016)

De gezamenlijke lokale omroepen uit Midden-Limburg hebben dinsdag 28 juni een startnotitie getekend voor de vorming van een gezamenlijke streekomroep. Hiermee is de eerste belangrijke stap genomen om te komen tot een krachtige samenwerking waarmee de vernieuwing de komende jaren verder zal worden doorgevoerd. In Nederland zijn momenteel 260 lokale omroepen, die op termijn moeten worden samengevoegd tot 62 streekomroepen. Tot de samenwerkende partners in Midden-Limburg behoren Omroep 3ML (Leudal en Maasgouw), Omroep LOES FM (Echt-Susteren), OR6 (Roerdalen), RTV Roermond (Roermond en Beesel) en Weert FM (Weert en Nederweert). De komende drie jaar zal er een breed gedragen bedrijfsplan worden gemaakt. Hierin komen alle facetten van de omroep aan de orde: centraliseren/delen waar het kan, decentraliseren waar het moet. Faciliteiten, techniek en kennis zullen meer gedeeld worden. Veel aandacht voor hyperlokale onderwerpen en de bedrijfsvoering en journalistiek zal op een hoger niveau komen. De ontwikkeling in Midden-Limburg ligt in de lijn van het convenant OLON en de VNG 2015-2018 en stelt de te vormen streekomroep in staat om de burgers een Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA) te bieden. De OLON heeft hiertoe een keurmerk LTMA ontwikkeld waaraan de lokale omroepen getoetst zullen worden. Lokale publieke omroepen blijken meer en meer onmisbaar om de lokale democratie, de betrokkenheid van de burgers en het dualisme tussen gemeenteraad en colleges werkelijk een kans te geven. De VNG en het OCW hebben toegezegd deze ontwikkeling te willen ondersteunen. De Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES), waarbij ook voorzitter Jos Meeuws van de Fractie M en M Echt-Susteren al jaren actief is als radioprogrammamaker, heeft op dit moment al een soort samenwerkingsverband met OR6 Roerdalen.

 

LOES-aandacht voor D’n Aoje Limburger (29-06-2016)

LOES-radioprogrammamaker Jos Meeuws, tevens voorzitter van de raadsfractie M en M Echt-Susteren, gaat zaterdag 2 juli in zijn wekelijkse live-radio-uitzending “Op visite bij LOES” (11.00 tot 12.00 uur) aandacht besteden aan het bijzonder internationaal schuttersfestijn dat in de volksmond bekend staat als D’n Aoje Limburger. Op zondag 3 juli wordt dit cultuurhistorisch evenement gehouden in het Belgische Maasmechelen. Zoals elk jaar zijn ook alle schutterijen uit de gemeente Echt-Susteren daar dan present. Het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS), ook wel D'n Aoje Limburger genoemd, is een jaarlijks festijn waarbij vrijwel alle schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg samenkomen. De ongeveer 150 schutterijen die meedoen aan het OLS zijn aangesloten bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, het overkoepelend orgaan voor alle schutterijen en schuttersgilden van beide Limburgen. Het OLS heeft sinds 2008 de status van nationaal immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen; in Nederland werd die status in 2014 verworven. Het OLS start met een folkloristische optocht van alle schutterijen, met als hoogtepunt het defilé. De schutterijen dragen hun militaire outfit, gilde-uniformen of fantasiekostuums. Allen met bordjesdrager, bielemannen of sappeurs, tambour-maître met drumband, marketensters, het schutterijvaandel met daarachter de koning met zijn koningin, eventueel een keizerspaar, dan de officieren en ten slotte de geweerdragers (soldaten of fuseliers). Tijdens de optocht worden de schutterijen op een 60-tal punten beoordeeld door een vakjury, zoals Beste Defilé en Mooiste Uniform. Na de optocht vinden nog tal van groeps- en individuele wedstrijden plaats. De drumbands treden uit met een muziekstuk; exercitiepelotons worden getoetst op bekwaamheid; vendeliers tonen hun kunsten, muzieksolisten treden nog eens apart uit; en dan nog de verschillende schoonheidswedstrijden: koningen, koninginnen, keizers, keizerinnen, generaals, bielemannen, sappeurs en marketentsters. De belangrijkste wedstrijd is de schietwedstrijd, waarbij de schutters houten bolletjes moeten afschieten uit een schietboom. De winnaar van de schietwedstrijden ontvangt de trofee D’n Um en mag het jaar daarop het OLS organiseren. Een winnende schutterij mag de eerstvolgende vijf jaren bij winst niet het OLS organiseren, ze schieten dan alleen mee voor de eer. Er wordt geschoten met een ca. 15 kg zware buks, kaliber 12 of 16. De buks wordt opgelegd op een oplegpaal en met zelfgemaakte loden kogels moet men proberen over een afstand van ca. 20 meter vierkante blokjes, "bölkes" genaamd, van een stokje af te schieten. Deze blokjes zijn kubusvormig, 15x15x15 mm groot en systematisch gerangschikt op een hark, de zogenaamde "raek", die boven op de schietboom gemonteerd is. Na enkele rondes gaat men over op het schieten op blokjes van 10x10x10 mm om de moeilijkheidsgraad te verhogen. Als de duisternis invalt en er nog geen winnaar bekend is, wordt de zaterdag daarop verdergegaan, totdat er een winnaar is. Immers, het zestal dat als enige niet mist, heeft de wedstrijd gewonnen. Elke schutterij neemt deel aan de schietwedstrijd met 6 schutters, niet meer en niet minder. Iedere schutter van dit 'zestal' schiet per ronde 3 maal, 18 dus in totaal. In de hark zitten 5 verticale 'latten'. In elke lat steken 18 'stokjes', waarop aan weerszijden de bölkes zitten. Een hark bevat dus 10 maal 18 bölkes. Voor de schietboom staan 2 oplegpalen. Elk zestal gebruikt één oplegpaal en dus één halve hark. Na 5 rondes moeten de latten dus verwisseld worden. Mist iemand van het zestal, dan ligt het hele zestal en dus de hele schutterij uit de race. In 1906 is het evenement voor de eerste keer onder de naam Oud Limburgs Schuttersfeest georganiseerd. Daarvoor veelal onder de naam Groot Internationaal Schuttersfeest. Bij het 100-jarig jubileum van het Oud Limburgs Schuttersfeest in 2006 bezochten koningin Beatrix van Nederland en kroonprins Filip van België het OLS in Stramproy. Programmamaker Jos Meeuws heeft voor zaterdag 2 juli vier vertegenwoordigers van Ech-Susterense schutterijen uitgenodigd in de LOES-studio in Echt om met hen het OLS 2016 te gaan voor beschouwen. Aanwezig zullen zijn Jeannie Friedrichs van Schutterij St. Jan Nieuwstadt, Marjon van Helden van Schutterij St. Petrus & Paulus Susteren-Heide, Johan Vergoossen van Schutterij Wilhelmina Hingen en Richard Leurs van Schutterij St. Antonius Slek. De LOES-uitzending van zaterdag 2 juli wordt herhaald op woensdag 6 juli (09.00-10.00 uur). LOES-radio is te ontvangen via FM 106.9, MHz, Kabel 87.5 MHz, Digitaal Ziggo-Radio kanaal 919 en KPN Glasvezel kanaal 365 live. Ook via www.loesfm.nl (radiostreamer) is de uitzending te beluisteren.

 

Bestemmingsplan 'Buitengebied' (28-06-2016)

Er is in de gemeente Echt-Susteren sprake van een aantal fouten/omissies in de planregels en op de verbeeldingen van de bestemmingsplannen die tijdens de actualisatieronde zijn herzien. Het is wenselijk om deze fouten/omissies te repareren. Binnen dit kader ligt thans het reparatieplan bestemmingsplan 'Buitengebied' ter vaststelling aan de gemeenteraad voor in de vergadering van 6 juli aanstaande. Het plangebied omvat het gehele buitengebied van de gemeente Echt-Susteren uitgezonderd het Grensmaasgebied. Voor het reparatieplan bestemmingsplan 'Buitengebied' is de procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijk ordening gestart. Hiertoe heeft het ontwerpplan vanaf 23 oktober 2015 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn 19 zienswijzen binnengekomen. In het 'Zienswijzenrapport en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied' is een standpunt op de ingekomen zienswijzen voorbereid. Daarnaast is het wenselijk om, zoals omschreven in voornoemd rapport, een aantal ambtshalve wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. Het bestemmingsplan kan thans door de gemeenteraad van Echt-Susteren worden vastgesteld met inachtneming van de voorgestelde (ambtelijke) aanpassingen. Na vaststelling zal het bestemmingsplan zes weken voor beroep ter inzage worden gelegd. Het is verder niet noodzakelijk om een exploitatieplan vast te stellen. Het plangebied omvat het gehele gemeentelijke buitengebied uitgezonderd het gebied Grensmaas. Voor dit gebied is een apart bestemmingsplan in procedure gebracht en wordt om die reden niet meegenomen in het reparatieplan voor het buitengebied. Bij het opstellen van de betreffende reparatieplannen is uitgegaan van een thematische gebiedsindeling: Buitengebied, Stedelijk gebied en Bedrijventerreinen. Op deze wijze wordt het aantal bestemmingsplannen teruggebracht. Ook wordt meer eenheid gebracht in de plansystematiek, waardoor er meer uniformiteit ontstaat. Op de te repareren delen na verandert er inhoudelijk niets aan de planregels en/of de verbeelding. De eerder gemaakte afwegingen in voorgaande plannen zijn nog actueel, waarmee is voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Onderhavig bestemmingsplan is conserverend van aard en in het plan zijn geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die aan te merken zijn als een 'bouwplan' zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Er bestaat derhalve geen aanleiding om een exploitatieplan op te stellen. Op hoofdlijnen hebben de ingediende zienswijzen betrekking op bestaande rechten die niet op de juiste wijze in het plan geregeld zijn, bouw- of gebruiksmogelijkheden, ontbrekende leidingen, aanpassingen van bouwvlakken, de bestemming van wegen, het regelen van evenementen, de vertaling van het provinciaal beleid en verleende vergunningen. De ambtshalve wijzigingen hebben o.a. betrekking op het opnemen van verleende omgevingsvergunningen, de verdere afstemming van de regels op het handboek bestemmingsplannen en het bestemmingsplan 'Stedelijk gebied', aanpassing regels plattelandswoningen, correct regelen van vigerende situaties c.q. bouw- en gebruiksrechten en de verruiming van de regels voor Bed & Breakfast. Daarnaast zijn nog enkele aanpassingen van ondergeschikte aard doorgevoerd. De bekendmaking van het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan wordt geplaatst in de Staatscourant, 't Waekblaad en op de gemeentelijke website. De bijbehorende stukken liggen vervolgens voor de duur van 6 weken ter inzage bij de gemeentelijke informatiebalie en zijn digitaal in te zien via www.ruimteliikeplannen.nl en de gemeentelijke website. Gedurende deze termijn bestaat voor belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de raad hebben ingediend dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling het bestemmingsplan heeft gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, kan een belanghebbende hieromtrent gedurende voornoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij die beroep instellen, kunnen gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na afloop van deze termijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij binnen deze termijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Raad van State. Zodra de Raad van State uitspraak heeft gedaan op het verzoek of na het onbenut verstrijken van de beroepstermijn is het bestemmingsplan onherroepelijk.

 

Bestemmingsplan Grensmaas (27-06-2016)

Het ontwerp bestemmingsplan Grensmaas heeft van 1 april tot en met 13 mei ter visie gelegen. In deze periode is een aantal zienswijzen binnen gekomen, die zijn beantwoord en verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan, evenals enkele ambtshalve aanpassingen. Het bestemmingsplan Grensmaas wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het vigerende bestemmingsplan Grensmaas is op 29 juni 2006 vastgesteld en dient, gelet op het feit dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar, thans herzien te worden. De actualisatie en digitalisering van het vigerende bestemmingsplan heeft geresulteerd in een ontwerp bestemmingsplan Grensmaas. Het college heeft op 29 maart 2016 besloten in te stemmen met het opstarten van de vereiste voorbereidingsprocedure, middels tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter visie gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn zeven ontvankelijke zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het plan op enkele punten gewijzigd. Ook zijn enkele geconstateerde omissies gecorrigeerd in het definitieve plan. Bij de herziening van het bestemmingsplan Grensmaas is als uitgangspunt gehanteerd dat er geen nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen en het bestemmingsplan heeft dan ook in hoge mate een conserverend karakter. Hierdoor is het risico op eventuele planschadeclaims gering. De opdracht voor het opstellen van het bestemmingsplan Grensmaas is gegund voor een bedrag van €12.450 (ex btw). De opdracht is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Op het moment dat de raad instemt met de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan dient dit besluit ter visie te worden gelegd. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan kunnen dan bij de Raad van State beroep in dienen tegen het vastgestelde plan. Ook kan eenieder beroep aantekenen tegen de wijzigingen die na de ontwerp fase zijn doorgevoerd. Bij aanvang van de zienswijzentermijn is een inloopmiddag georganiseerd, waarbij eenieder in de gelegenheid is gesteld om de plannen in te zien, eventuele vragen te stellen en indien gewenst een zienswijze kenbaar te maken.

 

Projecten Echt-Susteren in de prijzen (26-06-2016)

Drie projecten in de gemeente Echt-Susteren hebben de Urban Life Quality Award in de wacht gesleept. Een bijzondere prijs, uitgereikt door Cittaslow International. Bovendien heeft de gemeente een eerste prijs behaald bij de video contest van Cittaslow International met het filmpje over het Smalste Stukje Nederland. Burgemeester Hessels nam de prijs in ontvangst tijdens de Cittaslow ledenvergadering in Portugal. Een jury heeft best practices van Cittaslow gemeenten van over de hele wereld (op dit moment zo’n 225 projecten uit 30 landen), beoordeeld. De projecten van de gemeente - buurtpreventieteams, huiskamerplus projecten en samenwerking met Pergamijn en BosWerkt - werden beloond met de Urban Life Quality Award, de meest prestigieuze prijs. Projecten die bijdragen aan een sociale, duurzame en toegankelijke maatschappij waar iedereen kan meedoen en zich thuis voelt. De award laat zien dat Echt-Susteren hard werkt aan de leefbaarheid en veiligheid in de kernen. Dat is alleen mogelijk dankzij de inzet van veel betrokken en enthousiaste medewerkers, vrijwilligers en organisaties. Alle betrokkenen worden daarom getrakteerd door de gemeente. Om samen het goede leven én het ontvangen van de award te vieren. De gemeente werkt al jaren hard om de leefbaarheid en veiligheid in de kernen te behouden én verbeteren. Dat is gelukt door de inzet van onder andere buurtpreventieteams en huiskamerplus projecten. Veel vrijwilligers zetten zich in om te zorgen voor veilige buurten en wijken. De huiskamers in de gemeente zorgen ervoor dat inwoners dicht bij huis ondersteuning en dagvoorziening krijgen aangeboden. Daarnaast is de gemeente recent een bijzondere samenwerking gestart met Pergamijn en BosWerkt. Cliënten van Pergamijn maken handgemaakte kunstwerken als representatiegeschenken voor de gemeente. Bij BosWerkt zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag om hout uit onze eigen bossen te verwerken tot geschenken. Op deze manier zorgt de gemeente ervoor dat iedereen in onze kernen kan meedoen en zich thuis voelt. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Hiervoor ontving de gemeente vorig jaar al het internationale keurmerk Cittaslow. Opmerkelijk is dat nu al, nog geen jaar na toetreding, deze projecten al de eerste prijs winnen! Sinds november 2015 heeft de gemeente Echt-Susteren het keurmerk Cittaslow. Een internationaal keurmerk voor plattelandsgemeenten die een passie delen voor hun leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur én cultuurhistorie. In Echt-Susteren - het Smalste Stukje Nederland - vieren we namelijk het goede leven. Hier wordt al eeuwenlang hard gewerkt, maar ook volop genoten. Dat kenmerkt onze cultuur en ons gebied. En dat wordt gewaardeerd; zelfs internationaal. De gemeente Echt-Susteren draagt dan ook met trots het keurmerk Cittaslow.

 

Regiovisie huiselijk geweld/kindermishandeling (25-06-2016)

De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg inclusief Beleidsagenda is erop gericht dat door regionale samenwerking een sluitende en integrale aanpak voor slachtoffers, daders en direct betrokkenen van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt bereikt. Het uiteindelijke 'hogere' doel is het stoppen van geweld. De regiovisie is een kaderstellend document, vandaar dat aan het college wordt voorgesteld om de visie door de gemeenteraad te laten vaststellen. In de regio Noord- en Midden-Limburg hebben de deelnemers al enige jaren ervaring met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2009 is de notitie "Belofte aan kinderen, Voorkomen en stoppen van kindermishandeling 2009 -2010" geschreven en werd in januari 2011 het "Beleidskader 2011 -2015" vastgesteld. Door de veranderingen in het sociale domein (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet) is herijking van de visie (incl. beleidsagenda) op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling urgent geworden. Op grond van de Wmo 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen de Wmo en de Jeugdwet is tevens opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor het invullen van de verplichte algemene voorziening Veilig Thuis (voorheen Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en Advies en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)) te regelen. Daarnaast hebben de (centrum)gemeenten ingestemd met het opzetten van een multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. In het komen tot een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de volgende zaken in overweging genomen: 1. een sluitende aanpak vraagt om een stevige samenwerking: het is van belang om zowel tussen het veiligheidsdomein en het sociale domein als tussen de regiogemeenten van Noord- en Midden-Limburg tot een eenduidige werkwijze te komen; 2. huiselijk geweld moet vroegtijdig worden gesignaleerd: huiselijk geweld gaat vaak over van de ene generatie naar de andere. Het transgenerationeel geweld kan alleen doorbroken worden door het vroegtijdig te stoppen. Dit betekent ook het tijdig oppikken van signalen en handelen conform een meldcode. Hierbij spelen alle lokale partners een hele grote rol en is een eenduidige werkwijze in de gehele regio van belang; 3. samenwerking is noodzakelijk om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan: individuele organisaties en professionals kunnen het probleem van huiselijk geweld niet oplossen; 4. lokaal wat kan en regionaal wanneer het meerwaarde heeft: de beste mogelijkheid voor het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling is zo dichtbij mogelijk in de wijk waar lokale partners vroegtijdig kunnen signaleren. Regionaal zal in ieder geval meer ingezet worden op het organiseren van opvangplekken, de organisatie van Veilig Thuis en multicomplexe casuïstiek. De beleidsagenda 2016-2018 wordt in het vervolgtraject door de regionale werkgroep Veilig Thuis, waarin ook de Midden-Limburgse gemeenten ambtelijk vertegenwoordigd zijn, nader geconcretiseerd en voorzien van een tijdsplanning. Onderdeel hiervan is ook de evaluatie van beleid. Op basis van politiegegevens en cijfers van Veilig Thuis wordt tweemaal per jaar een beeld van de problematiek in de regio geschetst. Er is daarbij bijzondere aandacht voor het verhaal achter de cijfers. Deze informatie geeft zicht op de achterliggende problematiek bij huiselijk geweld en kindermishandeling en is leidend voor het maken, aanpassen en evalueren van beleid. Niet vaststellen kan leiden tot een fragmentarische aanpak. Door regionaal samen te werken, zetten de gemeenten in de regio Noord- en Midden Limburg in op een sluitende en integrale aanpak voor slachtoffers, daders en direct betrokkenen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer een gemeente besluit om niet akkoord te gaan met de regiovisie komt deze sluitende en integrale aanpak, bijvoorbeeld ten aanzien van Veilig Thuis, in het geding.

 

Column Piet Poell: Geletterdheid (24-06-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Voetbal is oorlog, dus ben ik naar Frankrijk getrokken voor de oorlog voorbij is. Hier in Roermond elke avond op straat zitten pilsjes hijsen met de buren is ook oersaai. Kan niet eens elke avond, want het regent. Die gasten uit Rusland waren wel goed getraind zeg. Cool, die camouflagepakken maar ze hadden geen echte wapens, dat viel tegen, dus grepen we terrasstoelen en vlaggenpalen en reclameborden en tjongejonge wat konden die Russen daarmee overweg! Ik heb ze er heel wat knock-out zien meppen! Geen wonder, want ze waren stevig getraind in de bossen in Rusland! Al kan ik me niet voorstellen dat ze in Russische bossen terrasstoeltjes hebben; die zullen wel met de beren hebben gevochten daar. Heel Marseille lag plat! Ik was nog nooit in Marseille geweest, maar man wat een prachtige stad is dat! Overal rook en vuurwerk en politie! Echt, dat was de place to be! En het begon al meteen goed! Ik zeg tegen zo’n Rus: “Where are you from?” en toen werd ik gelijk in elkaar geramd en dat was natuurlijk het sein voor oorlog! Cool man, killing! Ik en mijn vrienden tegen die getrainde gabbers, mooier kun je het niet hebben! Ik hou daar wel van, Europees kampioenschap. Jammer dat Nederland niet meedoet maar goed, dan supporteren we voor de Belgen. Maar dat is een tam zootje dus toen we hoorden dat de Kroaten wat van plan waren, zijn we daarnaartoe getrokken. Gewoon met de trein. Saint Etienne, nooit van gehoord maar lang niet zo’n prachtige stad als Marseille. Niks te beleven maar in het stadion wel. Daar zaten we met vuurwerk, man, dat was kicken! Onderweg alvast getraind in de trein en toen de conducteur kwam werd het helemaal feest. Niemand verstond een bal van zijn gebrabbel dus die hebben we tot zwijgen gebracht en tussen zijn meubilair gekwakt of wat daarvan over was dan, toch nog heel wat want zo ver is het niet van Marseille naar Saint Etienne. Dat stadion daar stelt ook niks voor. Ik had zo’n dikke vuurwerkbom gekocht en de Kroaten met wie we hadden afgesproken stonden al aan de ingang te wachten en de bewakers ook. Jonge gasten, melkmuilen met stenguns die ons fouilleerden en rare bobbels voelden. Vraagt zo’n onnozele hals “quesquesa?” Ik zeg: “Quesquesa? Dat zijn brieven van mijn moeder” en toen knikte hij van loop maar door. En die moeten terroristen tegenhouden! Ha ha! Iedereen had brieven van z’n moeder. We waren één grote familie. Heb je het gezien op de televisie? Die laatste knal, die zo’n bewaker omver blies en ook nog een voetballer, dat was ik! Het eind was ook prachtig, we moesten ons echt naar buiten slaan en daar stond me toch een troep politie! Man dat werd feest! We hadden nog wel wat vuurwerk over en toen we die hindernis genomen hadden, op naar een kroeg. Daar heb ik m’n moeder gebeld, “Mam, heb je dat gezien? Heb je mij gezien met die geweldige knal?” maar mam was niet zo enthousiast, mam is nooit zo enthousiast, ze zei alleen maar: “Jong, doe je wel voorzichtig!” Nee, ik vind het geweldig, Europees kampioenschap, volgende keer worden wij kampioen! Dan versieren we weer de hele straat oranje en dan neem ik mijn vader eens mee, die man komt er nooit uit en mijn moeder zei ook al: “Je moet je pap eens meenemen, die wil ook wel eens een verzetje”, maar ja, pap is niet meer de jongste en dan tegen zo’n getraind zootje als de Russen die niet eens Engels verstaan! Niemand moet aan pap komen want dan is het prijs! Jammer dat die Turken er zo vroeg uit liggen want die had ik ook wel eens willen supporteren, die verstaan nog minder Engels dan de Russen. Maar goed, hier in Roermond zitten er nog genoeg en daar heeft ons pap zich al eens verstaanbaar mee gemaakt en toen heb ik ook al laten zien dat ze niet aan ons pap moesten komen. Alleen heb je hier geen Europees kampioenschap en dat is wel jammer, want dat is toch echt top van de bil! Maar sommige wijken hier zijn wel fantastisch oefenterrein!”

 

Bestemmingsplan Haverterstraat K’bosch (23-06-2016)

Het bestemmingsplan 'Haverterstraat Koningsbosch' dient ter realisering van een particulier initiatief. Het project behelst de bouw van vier levensloopbestendige woningen op het perceel, plaatselijk bekend als Haverterstraat ong. (tussen de bestaande huisnummers 52 en 54). De te realiseren huurwoningen leiden tot een 'afronding' van de Haverterstraat. Voor het betreffende ontwerpbestemmingsplan is de procedure ex artikel 3.8 Wro doorlopen. In dat kader heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Haverterstraat Koningsbosch' met ingang van 4 maart 2016 voor de duur van zes weken ter inzage gelegen, waarbij de mogelijkheid is geboden voor eenieder om zienswijzen in te dienen tegen het plan. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingekomen. Er zijn ook geen ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Een exploitatieplan is niet vereist. Het bestemmingsplan kan nu door de gemeenteraad ongewijzigd worden vastgesteld. Eventuele planschade zal worden afgewenteld op de initiatiefnemer op basis van een met Dagoproject BV d.d. 18.02.2016 afgesloten planschadeverhaalsovereenkomst. Er zijn buiten de ambtelijke kosten die via de legesverordening worden doorberekend, geen gemeentelijke kosten die verhaald kunnen worden op de initiatiefnemer. Het vaststellen van en exploitatieplan is hierdoor niet aan de orde. Voor het ontwerpbestemmingsplan is geen inspraakprocedure gevolgd. Dit is niet verplicht en is, gelet op de positieve uitstraling van het bouwplan op de omgeving, niet nodig geacht. Ten behoeve van het plan is geen vooroverleg gevoerd daar er geen belangen van instanties in het plangebied zijn betrokken. Ten aanzien van de betrokkenheid van de provincie Limburg bij woningbouwontwikkelingen is bij de rayonplanoloog geverifieerd of vooroverleg noodzakelijk was. Dit bleek niet het geval. De bekendmaking van het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan wordt geplaatst in de Staatscourant, het Waekblaad en de gemeentelijke website. De bijbehorende stukken liggen vervolgens voor de duur van 6 weken ter inzage bij de gemeentelijke infobalie en zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website. Gedurende deze termijn bestaat voor belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de raad hebben ingediend dan wel kunnen aantonen dat zij gedurende deze periode niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen, de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij die beroep instellen kunnen gedurende voornoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na afloop van deze termijn treedt het bestemmingsplan inwerking, tenzij binnen deze termijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Zodra uitspraak is gedaan in beroep of na het onbenut verstrijken van de beroepstermijn is het bestemmingsplan onherroepelijk. Initiatiefnemer W.M.E. Montforts (namens Dagoproject BV) heeft het bestemmingsplan voor eigen rekening opgesteld; de ambtelijke kosten worden via de legesverordening doorberekend aan de initiatiefnemer.

 

Start ver/nieuwbouw zwembad in de Bandert (22-06-2016)

Op 14 juni is opdracht verstrekt aan de aannemer en installateur voor de ver/nieuwbouw van het zwembad In de Bandert te Schilberg-Echt. Ondanks een forse tegenvaller, ten gevolge van de tekortkomingen aan de dakconstructie ad € 300.000, is het gelukt om binnen de beschikbare budgetten te blijven. Echter is hierdoor wel de post onvoorzien tot een minimum beperkt en heeft dit er toe geleid dat optionele voorzieningen zoals o.a. een glijbaan en de vaste inrichting niet meegenomen kunnen worden. Exploitant Menswei heeft aangegeven de optionele voorzieningen van glijbaan en vaste inrichting absoluut noodzakelijk te vinden om tot een gezonde exploitatie te komen. Daarom hebben zij aangegeven de kosten voor deze voorzieningen op te gaan nemen in hun exploitatie, zonder dat dit leidt tot meerkosten in de meerjarenbegroting van de gemeente. Met betrekking tot de post onvoorzien zijn de risico's in een bouwteamverband met de betreffende aannemer en installateur zoveel mogelijk afgedekt. Een optionele voorziening is een zogenaamd Drenkelingen Detectiesysteem voor het 25 m zwembad. Bij andere regionale zwembaden (Stein en Gulpen) was dit systeem aanvankelijk ook niet voorzien, echter nadat daar toch ongelukken, helaas met dodelijke afloop, zijn gebeurd is er daar alsnog voor gekozen om dit systeem aan te laten brengen. Dit systeem heeft als optie in het PvE gestaan, maar is niet te realiseren binnen het beschikbare budget. Middels de 2e bestuursrapportage wordt deze keuze expliciet aan de gemeenteraad van Echt-Susteren voorgelegd. Om de risico's tijdens de uitvoering te beperken is na een aanbestedingsprocedure in bouwteamverband het gesprek aangegaan met aannemer en installateur. De in bouwteam verband gemaakte afspraken met aannemer en installateur zijn verwerkt in aannemingsovereenkomsten, die inmiddels door het college zijn vastgesteld. De raad van Echt-Susteren heeft op 17 december 2014 ingestemd met de ver/nieuwbouw van het zwembad De Bandert. In januari 2015 is gestart met de projectvoorbereiding en de vergunningen zijn inmiddels onherroepelijk. Vanwege de problematiek ten gevolge van de dakconstructie en actuele marktontwikkeling, welke leiden tot prijsstijging, heeft het prijsvormingstraject langer geduurd dan beoogd. Na opdrachtverstrekking is de werkvoorbereiding door de uitvoerende partijen direct opgepakt en zal de start van de feitelijke realisatie medio juli 2016 zijn. Het sloopwerk en benodigde asbestsanering is inmiddels in uitvoering. De beoogde in gebruik name van het nieuwe complex is juli 2017. Gegeven het feit dat het zwembad nu gesloten is, wordt ervoor gekozen om het gebouw gefaseerd weer in gebruik te gaan nemen. Waarbij allereerst het 25 m bad weer in gebruik wordt genomen. Dit in belang van exploitatie en gebruikers.

 

Toch drenkelingendetectiesysteem zwembad Echt (21-06-2016)

Er komt mogelijk toch een drenkelingendetectiesysteem in zwembad In de Bandert in Echt. Wethouder Geert Frische van de gemeente Echt-Susteren laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat hij in het najaar van de raadsfracties wil weten of er toch een drenkelingen detectiesysteem in het bad moet worden geïnstalleerd. In eerste instantie stond het systeem als optie genoemd bij de renovatie van het bad, maar is daar vanwege de kosten (170.000 euro) van afgezien. Frische wil dat de optie nogmaals besproken wordt, vanwege de ervaringen in de zwembaden van Stein en Gulpen. Daar werd het systeem pas geïnstalleerd nadat er in beide baden mensen waren verdronken. Als de raad kiest voor het aanbrengen van het systeem, waarbij een alarm afgaat als iemand roerloos op de bodem ligt, dan zal moeten worden bekeken waar het benodigde geld vandaan moet komen. "Ieder nieuw zwembad zou een detectiesysteem moeten krijgen dat drenkelingen kan detecteren." Dat vindt Bertil Kaanen, directeur van zwembad Mosaqua in Gulpen. "Bij bestaande baden zou je kunnen overwegen om het systeem over een termijn van een aantal jaren te laten inbouwen. Als je de veiligheid kunt verbeteren, moet je dat doen." Onlangs werd in zwembad De IJzeren Man in Weert een 23-jarige vrouw uit Eindhoven dood gevonden op de bodem van het 50-meterbad. Ze werd door andere zwemmers ontdekt. De vrouw is nog gereanimeerd maar overleed later alsnog in het ziekenhuis. De badmeesters hebben niet gemerkt dat de vrouw op de bodem lag. Het zwembad heeft geen systeem dat drenkelingen kan detecteren. Bij zo'n systeem zitten sensoren op de bodem van het bad. Die registreren het als er langere tijd iets stil ligt op de bodem. Dankzij speciale beeldherkenningstechniek met camera's boven en onder water kan het systeem alarm slaan. Wanneer een drenkeling naar de bodem zinkt, detecteert de software de persoon. In Gulpen slaat het systeem na 10 seconden alarm. "We hebben het zo ingesteld dat het systeem een onderscheid kan maken met onderwaterzwemmers", zegt Kaanen. De IJzeren Man in Weert overweegt nu ook zo'n systeem te installeren. Die installatie is nog niet verplicht. Voordat Mosaqua in Gulpen het systeem installeerde, verdronken twee kinderen in het zwembad. In 2002 overleed een zesjarig jongetje uit België. Het kind werd levenloos aangetroffen op de bodem van het 25-meterbad. Een jaar daarvoor overleed een zevenjarig meisje onder vergelijkbare omstandigheden in het buitenbad van Mosaqua. Burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt-Susterenheeft in november 2015 zwembad In de Bandert in Echt per direct gesloten vanwege gebreken aan de dakconstructie. Bij een inspectie van het dak van het zwembad kwamen de gebreken aan het licht. Omdat de veiligheid van de zwemmers niet kan worden gegarandeerd, moet het zwembad per direct op slot, zo laat de gemeente weten. De gemeente Echt-Susteren ging vervolgens een plan van aanpak opstellen om de constructie weer veilig te maken. Het zwembad blijft tot die tijd gesloten. De sporthal en kantine zijn wel open.

 

M en M op de bres voor wegonderhoud (20-06-2016)

Tot de Fractie M en M Echt-Susteren heeft zich een inwoner uit deze gemeente gewend die al jarenlang last ondervindt van de erbarmelijke onderhoudstoestand waarin de toegangsweg tot zijn woning (en tot voor kort ook zijn bedrijf) zich bevindt en waarbij tot nu toe blijkbaar niet tot een voor eenieder bevredigde oplossing gekomen kan worden. De fractie stuurde op 15-06-2016 een brief met concrete vragen over deze kwestie richting het college en de gemeenteraad. Het gaat om de Oude Molenbeekbeekweg in de landelijke kern Ophoven-Echt. Het betreft hier een openbare weg die in eigendom is van de gemeente Echt-Susteren. Een openbare weg die nota bene ook nog is opgenomen in de/een knooppuntenfietsroute, een fenomeen waarmee de gemeente Echt-Susteren te pas en te onpas maar al te graag, al dan niet in langzaam (Cittaslow) dan wel in smal (Smalste Stukje van Nederland) verband, koketteert. Op 15 december 2015 verscheen in Dagblad De Limburger een uitvoerig artikel over deze onverkwikkelijke materie en in die publicatie kwam de gemeente Echt-Susteren bepaald niet als winnaar uit de bus. De Fractie M en M Echt-Susteren proeft bij de gemeente Echt-Susteren een ongezonde dosis onwil, al dan niet gevoed vanuit het ongeleid projectiel dat onder de pretentieloze naam MER door het verder overbodige leven gaat. Volgens de gemeente gaat het om een onverharde weg en volstaat het af en toe dichten van gaten en kuilen waar het het onderhoud betreft. Volgens klager is door de gemeente Echt-Susteren op de bedoelde weg een aantal jaren geleden een granulaatverharding aangebracht (hetgeen door de gemeente niet ontkent wordt) en is er dus wel degelijk sprake van een verharde weg. Hoe dan ook, feit is in elk geval dat de weg volstrekt onbegaanbaar wordt bij langdurige regenval (in deze periode toevallig aan de orde). Onbegaanbaar betekent niet alleen onbegaanbaar voor de postbezorging en de vuilnisophaaldienst maar in het ergste geval ook voor de hulpdiensten (huisarts, ambulance, politie, brandweer etc.). Dat de deelnemers aan de knooppuntenfietsroute onverrichterzake moeten omkeren is nog het minst erge aan de situatie. De Fractie M en M Echt-Susteren is van mening dat hier handelend opgetreden dient te worden. De betreffende weg is eigendom van de gemeente Echt-Susteren en dat houdt onlosmakelijk de verplichting in dat die ook voor een redelijke begaanbaarheid dient zorg te dragen. Een en ander is bepaald in de Wegenwet. Artikel 15 van die wet leert ons: Artikel 15, lid 1: Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbare lichaam die tot openbare weg heeft bestemd. Artikel 15, lid 2: Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg en een in een weg zich bevindende duiker te onderhouden, wanneer dat openbare lichaam die weg of die duiker gedurende tien achtereen-volgende jaren heeft onderhouden, ook al was bij de aanvang van die tien jaren de weg, welke is onderhouden of waarin de duiker is gelegen, nog niet openbaar. Artikel 15 lid 3: Tot het onderhoud van een weg als in het eerste en het tweede lid bedoeld, behoort mede het onderhoud van een tot die weg behorende berm of een tot die weg behorende bermsloot, echter slechts voor zover het onderhoud van de berm of de bermsloot dient ten behoeve van de instandhouding en de bruikbaarheid van de weg en voor zover het onderhoud niet, uit welke hoofde ook, tot de verplichting van anderen behoort. En artikel 16 van de Wegenwet zegt: De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (Het waterschap heeft te zorgen, dat de wegen welke het onderhoudt, en die waarop het krachtens zijn inrichting of krachtens zijn reglement heeft toe te zien, verkeren in goede staat) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goede staat. Onder verwijzing naar artikel 33 van het ‘Reglement van Orde voor de Gemeenteraad’ had de Fractie M en M Echt-Susteren per omgaande graag antwoord op de volgende vragen: 1. Onderschrijft het college van B en W de stelling van de Fractie M en M Echt-Susteren dat een gemeente, ingevolge het gestelde in de Wegenwet, verplicht is openbare wegen die in haar eigendom zijn in alle redelijkheid te onderhouden c.q. begaanbaar te maken en te houden? 2. Deelt het college de mening van de Fractie M en M Echt-Susteren dat de Oude Molenbeekweg in de kern Ophoven-Echt een openbare weg is die in eigendom is van de gemeente Echt-Susteren? 3. Deelt het college eveneens de mening van de Fractie M en M Echt-Susteren dat het verder niet relevant is of de Oude Molenbeekweg in de kern Ophoven-Echt nu een verharde of een onverharde openbare weg is? 4. Indien vraag 2 en 3 bevestigend beantwoord worden, deelt het college dan ook de opvatting van de Fractie M en M Echt-Susteren dat de gemeente Echt-Susteren de verplichting heeft bedoelde weg in alle redelijkheid begaanbaar te maken en te houden? 5. Is het college in zijn algemeenheid bereid om deze kwestie ter hand te nemen en conform wet- en regelgeving af te handelen, in goed overleg met de betrokken partij(en)? 6. Indien het college niet bereid is de inspanningsverplichting op zich te nemen om actief aan de slag te gaan om tot een voor eenieder aanvaardbare oplossing te komen in deze, wat zijn daarvoor dan de steekhoudende en zwaarwegende argumenten?

 

Jaarrekening 2015 positief (19-06-2016)

De jaarrekening 2015 van de gemeente Echt-Susteren sluit met een positief saldo van afgerond € 1.704.000. De accountant heeft over de jaarrekening 2015 nog geen rapport van bevindingen uitgebracht omdat de controle nog niet is afgerond. Omtrent deze controle wordt de gemeenteraad separaat geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief of een nota van wijziging. Het college stelt de raad voor het positieve rekeningsaldo van € 1.704.134 als volgt te bestemmen: Toe te voegen aan: Reserve wegen €254.611, Reserve wegen (Zuiderpoort) €148.500, Reserve interbestuurlijk toezicht €15.000 en Reserve vermindering kapitaallasten €1.286.023. leder jaar dient na afloop een jaarrekening te worden opgesteld. Deze jaarrekening dient vóór 15 juli van het daarop volgend jaar door de raad te worden vastgesteld. Het jaarverslag bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het verslag kijkt de gemeente terug op de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2015. De jaarrekening gaat in op de financiële aspecten van de uitvoering van het beleid in 2015. In het verslag wordt per programma verantwoording afgelegd aan de hand van teksten uit de begroting. Daarna volgen de paragrafen, met onder andere informatie over het weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering en het grondbeleid.

 

Commissievergaderingen Echt-Susteren (18-06-2016)

Op maandag 20 juni vergadert de commissie Omgeving, op dinsdag 21 juni vergadert de commissie Maatschappij en de commissie Algemene Zaken vergadert op 22 juni. De vergaderingen beginnen telkens om 19:30 uur en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Echt. Op de agenda van de Commissie Omgeving prijken onder meer de volgende voorstellen: Bestemmingsplan Grensmaas. Omdat een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar, dient dit bestemmingsplan nu herzien te worden. Actualisatie heeft geleid tot dit ontwerp bestemmingsplan dat al ter visie heeft gelegen. Er is een aantal zienswijzen binnengekomen dat beantwoord werd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en het bestemmingsplan Grensmaas 2016 vast te stellen. Bestemmingsplan Buitengebied. Een aantal omissies en fouten in planregels en verbeeldingen van bestemmingsplannen is tijdens een actualisatieronde gerepareerd. Dit reparatieplan bestemmingsplan “Buitengebied” heeft al ter visie gelegen. Er is een aantal zienswijzen binnengekomen dat beantwoord werd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en het bestemmingsplan Buitengebied vast te stellen. Bestemmingsplan Haverterstraat Koningsbosch. Dit bestemmingsplan dient ter realisering van een particulier initiatief en behelst de bouw van 4 levensloopbestendige woningen aan de Haverterstraat te Koningsbosch. De raad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen. Bestemmingsplan Uitbreiding Hommelheide fase 1. Dit bestemmingsplan dient ter realisering van een particulier initiatief en behelst de bouw van 4 levensloopbestendige woningen aan de Haverterstraat te Koningsbosch. De raad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen. De Commissie Maatschappij gaat de volgende punten bespreken: Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. In de regio Noord- en Midden-Limburg is er helaas al enige ervaring met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de veranderingen in het sociale domein (Wmo en Jeugdwet) is herijking van de visie op de aanpak van huiselijk geweld nodig. De regiovisie is erop gericht dat er, door regionale samenwerking een integrale aanpak komt voor slachtoffers, daders en betrokkenen. Het uiteindelijke doel is het stoppen van geweld. Het college vraagt de raad de visie vast te stellen. Huiskamerproject. Er zal een presentatie verzorgd worden waarin o.a. wordt ingegaan op de stand van zaken van de huiskamerprojecten in de diverse kernen en de toekomstplannen. Tijdens de vergadering van de Commissie Algemene Zaken komen onder andere de volgende zaken aan de orde: Jaarrekening 2015. Elk jaar maakt de gemeente een begroting. Hierin wordt aangegeven wat de gemeente het komende jaar gaat doen, hoeveel dat kost en wat het oplevert. Na elk kalenderjaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Zo kan de raad zien wat in dat jaar echt is gebeurd en hoeveel dat echt heeft gekost en opgeleverd. De jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van € 1.704.134. Het college vraagt de raad nu de rekening vast te stellen en doet een voorstel over de bestemming van het positieve saldo: een verdeling over diverse reserves. 1e bestuursrapportage 2016. Via de bestuursrapportage geeft het college de raad inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de lopende begroting 2016. Conform de financiële verordening worden alleen de afwijkingen ten opzichte van de begroting gerapporteerd. Het college stelt de raad voor de 1e bestuursrapportage en 3 begrotingswijzigingen vast te stellen. Kadernota 2017. Conform de financiële verordening legt het college de raad ter vaststelling een nota voor met daarin een voorstel voor de kaders voor het maken van de eerstvolgende begroting. Het gaat dan om kaders ten aanzien van beleid en budget die als uitgangspunt gaan dienen voor het opstellen van de begroting 2017. De raad bepaalt hiermee dus binnen welke grenzen het college de raad in november 2016 een voorstel kan doen over de begroting 2017. Het college heeft de Kadernota 2017 voorbereid en vraagt de raad nu deze vast te stellen. Conceptbegroting 2017 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). De gemeente neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling. De VRLN stelt de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen op de conceptbegroting naar voren te brengen. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de conceptbegroting 2017 van de VRLN. Commissievergaderingen zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is in de onderwerpen die aan bod komen, is van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Omdat er voor de commissies raadsvoorstellen zijn geagendeerd, kan men ten aanzien van deze raadsvoorstellen gebruik maken van het spreekrecht. Degene die van dit spreekrecht gebruik wil maken, dient dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffie. Alle stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Deze kan men tijdens de reguliere openingstijden inzien. Voor informatie over de agendastukken en het tijdig doorgeven dat men gebruik wil maken van het spreekrecht, kan contact worden opgenomen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, telefoonnummer: 0475 - 478 478. De agenda en alle digitaal beschikbare bijlagen zijn ook via de website van de gemeente te bekijken: www.echt-susteren.nl/raadsagenda.

 

M en M vraagt weer aandacht voor crash (17-06-2016)

Als vervolg op eerdere schrijvens over deze materie (d.d. 12-3-2015 en 16-9-2015) heeft de Fractie M en M Echt-Susteren wederom dringend de aandacht van het college van B en W gevraagd voor de vliegtuigcrash nabij Abdij Lilbosch te Pey-Echt tijdens WO II. De Fractie M en M Echt-Susteren heeft inmiddels namelijk kennis genomen van een tweetal aanvullende onderzoeksrapporten die nieuw licht werpen op het dilemma van het al dan niet bergen van de in de omgeving van Abdij Lilbosch aan de Pepinusbrug in Pey gecrashte Stirling W7630. Het betreft rapporten van kapitein b.d. A.H. Meijers Senior OCE-deskundige (d.d. 2-6-2015). Het ene rapport heeft betrekking op de “Risicoanalyse brisantbommen op inslaglocatie Short Stirling W7630 bij Abdij Lilbosch te Echt-Susteren” en het andere op de “Risicoanalyse conventionele explosieven afkomstig van grondgevechten nabij inslaglocatie Short Stirling bommenwerper W7630 bij Abdij Lilbosch te Echt-Susteren”. De Fractie M en M Echt-Susteren gaat er vanuit dat beide rapporten bij B en W niet bekend zijn en baseren die veronderstelling op het gegeven dat de fractie tijdens een recent persoonlijk onderhoud met een afvaardiging van de Stichting Berging Stirling W7630 (waarbij ook vertegenwoordigers van de fracties DES en Samenwerking aanwezig waren) te horen kreeg dat het college het aanbod van die Stichting om beide rapporten aan hen aan te bieden en door deskundigen uitvoerig te laten toelichten, in haar tomeloze arrogantie naast zich neer heeft gelegd. De Fractie M en M Echt-Susteren is principieel van mening dat het college hier een inspanningsverplichting heeft waar het gaat om de veiligheid van de inwoners van de gemeente en die verplichting wordt door dit handelen schromelijk verwaarloosd. Het zou te ver voeren om grote delen uit beide rapporten hier nu te gaan citeren en de fractie wil zich dan ook beperken tot de bepaald niet onbelangrijke adviezen. In het rapport “Risicoanalyse brisantbommen op inslaglocatie Short Stirling W7630 bij Abdij Lilbosch te Echt-Susteren” adviseert kapitein b.d. A.H. Meijers als volgt: “Omdat niet meer is vast te stellen of er lange vertragingsontstekers (staartpistool No. 37) zijn gebruikt op de brisantbommen van 1000 lb. van de Short Stirling W7630 moet men uitgaan van aanwezigheid van deze ontstekers en is er mogelijk kans op een spontane detonatie van een of meerdere brisantbommen van 1000 lb. zonder dat externe beïnvloeding van buitenaf plaatsvindt. Hierdoor kan ernstig of dodelijk lichamelijk letsel aan personen of levende have ontstaan. De materiële schade in de omgeving kan omvangrijk zijn. Naast materiele schade aan infrastructuur bestaat kans op schade aan het brongebied van de Pepinusbeek. Derhalve is een opsporing naar CE in de vorm van Britse brisantbommen GP van 1000 lb. aan te bevelen.” In het rapport “Risicoanalyse conventionele explosieven afkomstig van grondgevechten nabij inslaglocatie Short Stirling bommenwerper W7630 bij Abdij Lilbosch te Echt-Susteren” adviseert kapitein b.d. A.H. Meijers: “Laat binnen het gebied van de vliegtuigwraklocatie een oppervlakte-detectie uitvoeren om vast te stellen of in de bovenste grondlagen nog metaalverstoringen aanwezig zijn die overeenkomen met de signatuur van conventionele explosieven, waaronder CE zoals verwoord in de tabel. Ter plaatse van de vliegtuigwraklocatie kan de grote metaalverstoring op 2,91 meter onder het huidige maaiveld mogelijk verstoring geven bij deze detectie. Om vast te stellen of significante uitslagen daadwerkelijk conventionele explosieven zijn kan alleen door het benaderen en identificeren van deze metaalverstoringen. Door het laten uitvoeren van een complete opsporing (detecteren, lokaliseren, benaderen, identificeren, tijdelijk veiligstellen en overdracht aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie) kan een veilige (agrarische werk)omgeving worden gecreëerd. Tevens is het van belang om bij een eventuele berging van het vliegtuigwrak rekening te houden met CE in de bovenlaag afkomstig van de gevechtshandelingen in januari 1945. Uitvoering van deze opsporings-werkzaamheden moet worden uitgevoerd door een, conform het WSCSOCE, gecertificeerd OCEopsporingsbedrijf. Onder verwijzing naar artikel 33 van het ‘Reglement van Orde voor de Gemeenteraad’ had de Fractie M en M Echt-Susteren per omgaande graag antwoord op de volgende vragen: 1. Klopt de veronderstelling van de Fractie M en M Echt-Susteren dat het college, door eigen toedoen, inderdaad nog steeds geen kennis heeft genomen van de inhoud van beide bedoelde (belangrijke) rapporten? 2. Kan het college steekhoudende argumenten aandragen waarom men het aanbod van de Stichting Berging Stirling W7630, om beide rapporten aan te bieden en door deskundigen uitvoerig te laten toelichten, naast zich neer heeft gelegd? 3. Moet uit het weigeren van bedoeld aanbod geconcludeerd worden dat het college nog steeds blind vaart op het haperende kompas van Cees van den Akker Advies uit Beneden-Leeuwen die, in opdracht van de gemeente Echt-Susteren, vanachter zijn bureau ooit het “Rapport Risicoanalyse PRA-Conventionele Explosieven Crashlocatie Short Stirling Lilbosch versie 1 nr.CA/PRA/1405” in elkaar flanste en die in de oorlogsvliegtuigenbergingswereld zwaar onder vuur ligt? 4. Is het college in zijn algemeenheid bereid om deze kwestie opnieuw ter hand te nemen en conform wet- en regelgeving af te handelen, in goed overleg met alle betrokken partijen? 5. Is het college tevens bereid daarbij de inspanningsverplichting op zich te nemen om actief aan de slag te gaan voor het verkrijgen van de benodigde financiële middelen? 6. En is het college speciaal bereid het aanbod van de Stichting Berging Stirling W7630, om beide rapporten aan te bieden en door deskundigen uitvoerig te laten toelichten, alsnog met beide handen aan te grijpen?

 

Column Piet Poell: Geletterdheid (16-06-2016)

Kroegbaas, vrachtwagenchauffeur, colporteur, krantenbezorger, kunstschilder, medeoprichter kunstboerderij. Tot een tijd geleden was de oud-Peyenaar Piet Poell (tegenwoordig woonachtig in een van de kernen van het Belgische grensstadje Maaseik) docent aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven, alvorens in de VUT te gaan. Aan zijn CV mag ook nog het metier ‘schrijver’ worden toegevoegd. Van zijn hand zijn diverse boeken en verhalenbundels verschenen. Hij schrijft met grote regelmaat columns voor de Belgische krant Het Belang van Limburg en het nieuwsblog Dichtbij. Al een tijdje worden zijn schrijfsels ook op deze website gepubliceerd. Zijn meest recente column kende de volgende inhoud:

“Als je niet kunt lezen en schrijven, tel je niet mee in deze maatschappij. Dertig procent van de eerstejaars studenten aan onze universiteiten kan niet lezen en schrijven. Daar hebben ze in ieder geval in het middelbaar onderwijs iets op gevonden: je hóeft niet te kunnen lezen en schrijven. Zelfs op het vwo niet, dat toch voorbereidt op de universiteit. U kunt zich de instroom, of laten we liever zeggen: de modderstroom richting onze universiteiten voorstellen. Grammatica en spelling mogen niet meetellen in de werkjes van de leerlingen. In een proeve van bekwaamheid van een metselaar mag je niet meetellen dat hij modder gebruikt in plaats van cement. Als de stenen maar leuk gestapeld zijn. Maar iedereen begrijpt toch wat ik schrijf? Ja. Iedereen begrijpt toch dat die stapel stenen een huis moet voorstellen! Het huis van onze geletterdheid wankelt. Maar we hoeven toch niet allemaal literatuur te lezen! Nee mevrouw, “geletterdheid” betekent: kunnen lezen en schrijven. Ontwikkelingspsycholoog Greetje van der Werf constateerde een typisch Nederlandse paradox: de scores in het voortgezet onderwijs dalen gedurig, terwijl steeds meer havo- en vwo-leerlingen slagen voor hun examen. Het kan niet anders dan dat hier sprake is van een niveaudaling. Klachten over moeilijke examens, vooral Nederlands, overstroomden het LAKS (Landelijk Aktie Komitee (!) Scholieren) weer meer dan andere jaren. Bastiaan Bommeljé, uitgever, boekhandelaar, historicus en redacteur van Hollands Maandblad, schrijft in de Volkskrant van 10 juni een wrang stuk over deze gang van zaken. Zijn conclusie is ironisch. De klagende leerlingen zijn helemaal geen mislukkelingen, zij realiseren zich wel degelijk waarom het gaat in onze maatschappij: “Op hun derde hun eerste smartphone, op hun vierde hun eerste reis naar New York, op hun zesde hun eerste tablet, op hun achtste voor het eerst naar Peru en Bali in één jaar, op hun vijftiende hun eerste relatietherapie, op hun achttiende hun eigen app, op hun drieëntwintigste hun eigen column in nrc-next en op hun vijfentwintigste nog nooit in een boekwinkel geweest.” Het Nederlandse intellect. Herleid tot grote bek en een kritische geest als een zak petatten. Ja, kritiek genoeg, - op anderen vanwege hun uiterlijk, hun afwijkende voorkeuren, hun weigering in de tredmolen te stappen. De blik naar binnen gericht en de druilerigheid in dat nest als enige maatstaf. Kortzichtigheid troef. Maar dat ligt toch niet aan zo’n stomme grammatica? Inderdaad, liefje, dat ligt niet aan zo’n stomme grammatica, maar aan jouw minachting voor die regels van het taalspel! Op facebook, twitter etc. geven jij en je gabbers je ongewild bloot door jullie domme taal- en spelfouten die altijd, áltijd een beperkte geest verraden. De geest van LAKSe scholieren die niet wíllen denken, anders dan aan hun tablet of smartphone. Is dat zo erg? Nee hoor, dat vergemakkelijkt onze visie op de wereld. Moslims zijn terroristen die ons kapot willen ploffen, dus dan moeten ze daar maar een bom op gooien. Abknallen. “Ze”. Politie, leger, knokploegen. Wij twitteren intussen over ons geluk. Wij zijn niet intreseert in hun drijfveren. “Intreseerd” met een -d, o ja. Ooit waren wij hetzelfde. Wij gaven ons leven voor “de goede zaak”. “Dulce et decorum est por patria mori” (“Zoet en eervol is het voor het vaderland te sterven”), de woorden van de Romeinse dichter Horatius werden de soldaten in de Eerste Wereldoorlog ingepeperd. Hielden ze zich daar niet aan, dan stierven ze door de kogels van het vuurpeloton. Zo creëerden wij helden. Een moslimheld lijdt aan megalomane zelfoverschatting en is pas een held als hij kan sterven voor zijn cultuur, want die is superieur. Hij heeft iets van Hitler, die ook de hele wereld als te veroveren vijand zag en vlak voor zijn ondergang het Duitse volk aanspoorde collectief zelfmoord te plegen. Maar de Arabische beschaving stelt weinig voor: er is een gebrek aan politieke vrijheid, de economie staat stil, kennis wordt geminacht, de vrouw wordt gediscrimineerd en de Koran heeft absolute geldigheid. Een achtergebleven cultuur die in de blinde koppen van zijn aanhangers superieur is, levensgevaarlijk! Hans Magnus Enzensberger belicht het probleem in zijn “De radicale verliezer.” (De Morgen, 8-6-2016) Wat hebben we daaraan? Weten we nou of “intreseerd” met een -d of een -t moet? Of moeten we die Ergerberber soms lezen? Bent u die metselaar die niet weet wat cement is? Enzensberger biedt geen oplossingen; hij wil enkel het probleem schetsen en verhelderen en – als dat niet teveel gevraagd is – doen nadenken. Doen nadenken. Kom daar eens om bij ongeletterde facebookaniers.”

 

LOES-aandacht voor bijzonder muziekevenement (15-06-2016)

LOES-radioprogrammamaker Jos Meeuws, tevens voorzitter van de raadsfractie M en M Echt-Susteren, gaat zaterdag 18 juni in zijn wekelijkse live-radio-uitzending “Op visite bij LOES” (11.00 tot 12.00 uur) aandacht besteden aan een bijzondere muziekhappening die binnenkort in de kern Koningsbosch op de planken wordt gezet. Op zondag 26 juni aanstaande zal Harmonie St. Cecilia uit Koningsbosch onder de projecttitel “Wiéd Oétein” namelijk een muzikale avond organiseren met als centrale thema: wat bindt cultuurstad Venlo met het grensdorp Koningsbosch, en andersom. Geografisch ver uit elkaar liggend (Wiéd Oétein), hemelsbreed 38,5 km, maar toch ook verassend veel overeenkomsten:trots op hun Limburgse afkomst en dialect, smokkelaars, ‘Pruusje’, maar ook ‘sperjes’ of ‘sjpargel’. Voor dit muzikale tweeluik gaat de harmonie een unieke samenwerking aan met Frans Pollux, Emil Szarkowicz en BJ Baartmans. Het eerste concert zal op zondag 26 juni plaatsvinden in Zaal van Pol, gelegen aan de Haverterstraat 6 te Koningsbosch. De tweede uitvoering zal plaatsvinden in poppodium Grenswerk te Venlo, op 11 december 2016. De verschillen en overeenkomsten tussen Venlo en Koningsbosch zullen de rode draad vormen in het programma. Naast de bekende nummers van Pollux heeft de harmonie, door gerenommeerde Limburgse arrangeurs, speciaal voor dit project nummers laten arrangeren van Pollux’ laatste twee albums “Pollux duit Springsteen” en “Neet vergaete de bloome water te gaeve”. Ook zal een geheel nieuw arrangement ten gehore worden gebracht: een ode aan de ‘afstand’ tussen Koningsbosch en Venlo: “Venlonaer oppe Boesj”. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Echt-Susteren en Provincie Limburg. Frans Pollux (1977, Tegelen) is een multitalent; hij presenteert o.a. Avondgasten bij L1 en is tekstschrijver en auteur. Frans Pollux schreef o.a. voor ‘El Rey - de opera’ de teksten op de aria's en duetten van o.a. Puccini, Verdi en Mozart. Momenteel schrijft hij de teksten voor een opera over Tom Dumoulin. Zijn muzikale carrière begon met de formatie Neet oét Lottum. Zijn nummer ‘Hald mich ens vas’ staat sinds 2007 jaarlijks genoteerd in de Top 2000. Sinds 2010 speelt hij samen met BJ Baartmans. BJ Baartmans (1965, Boxmeer) is gitarist, zanger, producer en componist. Van 1990 tot 1995 maakte hij deel uit van de groepen "The Chain Men", "No Strings Attached" en de "Bengels". Tussen 2005 en 2012 vormt Baartmans samen met toetsenist Mike Roelofs (Arno Adams, JW Roy, Mike Roelofs Quartet), drummer Sjoerd van Bommel (Bots, Frédérique Spigt) en bassist Gerco Aerts (Ellen ten Damme) een nieuwe band, eerst onder de naam "Trio Vuile Was", later als “BJ's Wild Verband”, waarmee hij Nederlandstalige blues en chansons speelt. Sinds 2010 speelt BJ vast in de nieuwe formatie Pollux. “Pollux duit Springsteen” en “Neet vergaete de bloome water te gaeve” zijn beiden in de studio van BJ opgenomen. Emil Szarkowicz (1976, Tarnow, Polen) is multi-instrumentalist. Emil volgde een klassieke vioolopleiding, en studeerde daarnaast klarinet en saxofoon. Hij is vaak op het podium te zien bij bekende artiesten en bands zoals de 3JS, Rowwen Hèze en Pollux. Ook is hij te horen en te zien bij diverse programma’s op L1 met ‘De tent van Emil’, ‘Szarkowicz Hotel, ‘de Klassieke Gast’ en ‘Emil en de Kunst’. Tijdens het laatste LVK stond hij met Herriemenie Miserabel in de finale met het nummer “Waat neet is”, waarmee de club zelfs 2e werd. De LOES-uitzending van zaterdag 18 juni wordt herhaald op woensdag 22 juni (09.00-10.00 uur). LOES-radio is te ontvangen via FM 106.9, MHz, Kabel 87.5 MHz, Digitaal Ziggo-Radio kanaal 919 en KPN Glasvezel kanaal 365 live. Ook via www.loesfm.nl (radiostreamer) is de uitzending te beluisteren.

 

M en M wil uitleg over thuishulp (14-06-2016)

De Fractie M en M Echt-Susteren heeft dringend de aandacht van het college gevraagd voor het, in haar open bepaald niet onbelangrijke, item dat onlangs (volkomen terecht) breed uitgemeten in de landelijke media aan de orde is geweest. Omdat de kans groot is dat iets soortgelijks ook in de gemeente Echt-Susteren aan de orde kan zijn (of is geweest), vraagt de fractie hier meer dan speciale aandacht voor in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad van Echt-Susteren. De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie uitermate belangrijke en richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de WMO 2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude WMO, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de WMO 2015 aanpassen aan haar nieuwe WMO-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden is niet toereikend. In de twee Utrechtse zaken is beslist dat de gemeente eerst deugdelijk onderzoek moet doen, in plaats van uit te gaan van het gestelde financiële kader. In de zaak van Aa en Hunze is beslist dat een gemeente huishoudelijke hulp mag aanbieden in de vorm van een algemene voorziening. Aanvullend hierop moet een op de persoon afgestemde maatwerkvoorziening worden aangeboden, indien dat nodig is voor de zelfredzaamheid. De gemeente Aa en Hunze mocht haar inwoner echter niet verwijzen naar de algemene voorziening ‘schoonmaken huis’, omdat de algemene voorziening van Aa en Hunze niet voldoet aan de eisen van de WMO 2015. In alle drie de zaken ontvingen de betrokken inwoners op grond van de oude WMO al jaren hulp bij het huishouden van hun gemeente. In de Utrechtse zaken kregen de betrokken inwoners als gevolg van nieuwe besluiten onder de WMO 2015 aanzienlijk minder uren hulp van hun gemeente dan onder de oude WMO. In de zaak van Aa en Hunze kende die gemeente aan de betrokken inwoner niet langer huishoudelijke hulp toe die was afgestemd op de persoonlijke situatie. In plaats daarvan werd deze inwoner verwezen naar de algemene voorziening 'schoonmaken huis' van de gemeente. In de twee Utrechtse zaken zijn de betrokken inwoners het niet eens met de vermindering van het aantal toegekende uren huishoudelijke hulp. De gemeente stelt hier haar beleidsvrijheid en de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun zelfredzaamheid tegenover. Verder wijst de gemeente op het korten van het gemeentelijk budget door het Rijk. Het in Utrecht onder de WMO 2015 ingevoerde nieuwe beleid gaat uit van standaardmodules voor een schoon en leefbaar huis. Het bestaat uit een basismodule van 78 uur schoonmaak per jaar, met aanvullende maatwerkmodules voor iemand die als gevolg van medische beperkingen onvoldoende wordt ondersteund door inzet van de basismodule. De Centrale Raad oordeelt in deze zaken allereerst dat huishoudelijke hulp een prestatie is die onder de WMO 2015 valt. Er is geen enkel aanknopingspunt dat de wetgever op dit punt heeft willen breken met de oude WMO. Verder oordeelt de Centrale Raad dat de gemeente huishoudelijke hulp mag aanbieden in de vorm van standaardmodules. Daarbij is wel vereist dat een passende bijdrage wordt geleverd aan de zelfredzaamheid van de betrokken inwoner. Het hangt van de individuele situatie af of moet worden afgeweken van de standaardmodule om dat resultaat te bereiken. De Centrale Raad concludeert dat de basismodule van 78 uur schoonmaak per jaar niet berust op objectief en onafhankelijk onderzoek. Hierdoor ontbreekt inzicht in de vraag welk niveau van schoon voor een huishouden verantwoord is, welke activiteiten daarvoor nodig zijn, hoeveel tijd dat kost en hoe vaak dit moet worden gedaan om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning of van schone en draagbare kleding. De uitkomst van deze hoger beroepen is dat de Centrale Raad alsnog bepaalt dat de betrokken inwoners het onder de oude WMO toegekende aantal uren huishoudelijke hulp behouden. In de derde zaak was aan een inwoner van de gemeente Aa en Hunze onder de oude WMO tot december 2017 hulp bij het huishouden toegekend. Die hulp heeft de gemeente met toepassing van de WMO 2015 na augustus 2015 beëindigd, omdat die hulp met ingang van 1 januari 2015 een algemene voorziening is geworden. Volgens de betrokken inwoner kan een lopende toekenning niet worden ingetrokken. De Centrale Raad oordeelt dat onder de oude WMO toegekende aanspraken op huishoudelijke hulp ook na 1 januari 2015 blijven gelden. Wel kan de gemeente die lopende aanspraken op basis van de WMO 2015 wijzigen of beëindigen. Een systeem waarbij een gemeente huishoudelijke hulp aanbiedt als algemene voorziening is volgens de Centrale Raad niet in strijd met de WMO 2015. Wel moet een aanvullende maatwerkvoorziening worden verstrekt als dat nodig is voor iemands zelfredzaamheid. In het geval van Aa en Hunze is de algemene voorziening echter niet volgens de WMO 2015 vormgegeven, omdat de aangeboden voorziening inhoudt dat de betrokken inwoner de huishoudelijke hulp geheel zelf moet betalen. Daarom mocht de gemeente Aa en Hunze de betrokken inwoner niet verwijzen naar de algemene voorziening. De uitkomst van dit hoger beroep is dat de Centrale Raad alsnog bepaalt dat de betrokken inwoner de oude zorg terugkrijgt tot december 2017. Wel is de gemeente bevoegd om die zorg voorafgaand aan december 2017 alsnog te wijzigen of te beëindigen, voor zover de nieuwe regelgeving dat toestaat. Onder verwijzing naar artikel 33 van het Reglement van Orde had de Fractie M en M Echt-Susteren per omgaande dan ook graag antwoord op de volgende vragen: 1. Deelt het college in zijn algemeenheid de opvatting van de Fractie M en M Echt-Susteren dat financiële motieven nooit ten grondslag mogen liggen aan kortingen op in de WMO vastgelegde regelingen? 2. Zijn er bij de gemeente Echt-Susteren, sinds de decentralisaties binnen het sociaal domein, soortgelijke bezwaren/ beroeps-schriften binnengekomen zoals in bovenstaande aan de orde? 3. Zo ja, hoeveel gevallen betrof het in deze en hoe is de gemeente Echt-Susteren daar mee omgesprongen? 4. Kan, zonder namen te noemen, van al deze gevallen een overzicht (in grote lijnen inhoud van bezwaar duiden en de reactie van de gemeente daarop) verstrekt worden? 5. Indien blijkt dat de gemeente Echt-Susteren in het (recente) verleden gehandeld heeft in strijd met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, zoals in dit schrijven aangehaald, is het college dan bereid deze omissies per omgaande te repareren? 6. Indien het college die bereidheid niet heeft, wat is daarvan dan de steekhoudende argumentatie?